Subaru objavio proizvodne i prodajne rezultate za maj 2014. godine

Tokio, 30.jun 2014. – Na osnovu redovnog izveštaja Japanskog udruženja proizvođača automobila – JAMA, proizvođač vozila Subaru – Fudži teška industrija, proizvela je tokom maja 2014. godine u svojim domaćim fabrikama 55.982 jedinice što uz povećanje od 10,5% u odnosu na isti period prošle godine predstavlja i rekordnu proizvodnju za mesec maj.

U istom periodu izvan Japana Subaru je proizveo 13.915 vozila ili 5.5% manje nego maja prošle godine. Proizvodni pogoni van matične zemlje izbacili su manje vozila jer se priprema lansiranje potpuno novih modela “legasi” i “autbek”.H514700010a

Na osnovu iznetog, ukupna proizvodnja Subarua na globalnom nivou u petom mesecu ove godine iznosila je 69.897 vozila što predstavlja povećanje od 6,9% u odnosu na maj 2013. godine. Od početka godine do kraja maja Subaru je na tržište ukupno izbacio 350.627 automobila ili 3,5% više nego u istom razdoblju lane.

Računajuči samo putnička vozila, Fudži teška industrija je u maju na domaćem tržištu imala pad prodaje od 29,6% – prodali su 6.409 jedinica dok je kod tzv. mini vozila pad prodaje u poređenju sa majem 2013. godine bio još veći – 35.3%  ili 2.538 prodatih vozila. Kod putničkih vozila podbacio je “forester”, a kod mini automobila model pod nazivom “stela”.H514700050a

Ipak, izvoz Subarua iz Japana povećan je u maju ove godine za 4,8% ili rekordnih 40.484 vozila, uglavnom zahvaljujući velikoj potražnji modela “impreza” i “forester” na tržištu Severne Amerike. Ukupno je od početka godine na tržišta izvan Japana izvezeno 209.627 Subarua što je u odnosu na prvih pet meseci prošle godine povećanje od 18,3%.