23/05/2024

Automobil je sastavljen od 4.000 delova koji dolaze od skoro 100 dobavljača u različitim zemljama. To je složena zagonetka za čije je nesmetano povezivanje u SEAT-u odgovoran Odsek za merne tehnologije. Predstavićemo vam različite merne tehnologije koje koriste kako bi složila ova zanimljiva slagalica.

Aluminijumske konstrukcije služe kao modeli u prirodnoj veličini koje simuliraju auto delove. Različiti kalupi omogućavaju analizu najvažnijih unutrašnjih i spoljašnjih komponenti. Tokom devet meseci pre pokretanja novog modela, tim u ovoj radionici priprema maketu tako da “kada kupci vide svoj automobil, doživljavaju ga kao kompaktnu, preciznu, savršenu celinu u punom kvalitetu”, objašnjava Pedro Vallejo, šef mernih tehnologija u SEAT-u. Pre nekoliko godina, tehnologija dodira omogućila je jedno merenje u sekundi. Danas je ovaj merni alat upotpunjen fotometrijom i laserskim skeniranjem, povećavajući kapacitet do 200.000 merenja. Sa ovim razvojem “ne samo da imamo mnogo više informacija, već i za manje vremena možemo da procenimo performanse svakog dela automobila, što će uvođenje poboljšanja učiniti mnogo efikasnijim “, uverava Vallejo.

Ovakav napredak u merenjima omogućava dobijanje virtuelnog modela svakog vozila. “Virtuelnost nam već omogućava eksponencijalno umnožavanje broja mernih tačaka, a zahvaljujući kvalifikovanom osoblju, možemo biti još brži i fleksibilniji”, objašnjava Vallejo. “Preobražavamo se od reaktivne do preventivne analize”, dodaje on. Spajanje svakog dela automobila analizira se sa preciznošću desetog dela milimetra. Na ovakav način ne samo da “garantujemo doslednu percepciju koju kupac može da oceni, već takođe uočavamo i rešavamo funkcionalne probleme”, kaže Marc Vidal, inženjer odeljenja. Na primer, uveravamo da voda ne može da uđe. Oni takođe proučavaju površinski osjećaj svakog dugmeta, moguću neprijatnu buku, pa čak i delove automobila koji utiču na aerodinamiku, kao što su vetrobran ili A-stub.

Rad koji sprovodi Tim za merne Tehnologije ne samo da se fokusira na fazu pre lansiranja automobila, već i na tok čitavog proizvodnog procesa. U tom smislu, kada se delovi verifikuju u ovoj radionici, oni se pregledaju i prate se kako bi se obezbedio vrhunski kvalitet tokom procesa proizvodnje automobila. “Verifikacija i nadgledanje se vrše sve dok kupac ne preuzme automobil”, dodaje Vallejo.

Ovo su neke od prednosti koje ovi stručnjaci koriste i u svom ličnom životu, kaže Marc. “Svi smo takvi. Stalno radeći sa milimetarskom tačnošću čak sam počeo da proveravam da li se delovi igračaka moje kćeri pravilno uklapaju “, dodaje Valjeho.

Da bi se svi delovi uklopili perfektno, zajednički je posao za inženjere i stručnjake u Odeljenju za merne tehnologije, kao i za profesionalce u drugim područjima kompanije i više od 90 dobavljača iz 12 zemalja Evrope, Azije i Severne Afrike.