RENAULT TRUCKS ZAPOČEO EVROPSKO TAKMIČENJE POST-PRODAJE

Renault Trucks voli takmičenja i sada najavljuje RTEC, takmičenje post-prodaje za svoju kompletnu evropsku dilersku mrežu. Cilj je unapređenje veština i isticanje stručnosti Renault Trucks mreže u pružanju post-prodajnih usluga sadašnjim i budućim korisnicima.renault_trucks_rtec_challenge_apres-vente_4

Renault Trucks je upravo započeo takmičenje posvećeno svom post-prodajnom osoblju. Cilj ovog novog događaja, nazvanog RTEC – kao skraćenica od Road To Excellence Championship, jeste da se pozovu najbolji post-prodajni profesionalci iz evropske Renault Trucks mreže i da se takmiče podeljeni u timove. Pored samog takmičenja i rezultata, za učesnike će to biti i prilika da uporede svoja iskustva sa kolegama iz drugih država, diskutuju o stručnim temama i unaprede svoja znanja, sa ciljem da se korisnicima Renault Trucks vozila ponudi usluga na još višem nivou.renault_trucks_rtec_challenge_apres-vente_1

RTEC takmičenje je sjajna inicijativa fokusirana na Renault Trucks stručnost iz domena post-prodajnih usluga”, objašnjava Bruno Blin, predsednik Renault Trucks. “Klijenti sve više obraćaju pažnju na ovu oblast i izazov je na prvoklasan način demonstrirati kvalitet i visoki nivo treninga koji poseduju zaposleni u našoj mreži širom Evrope. Sa druge strane, za one koji rade u našoj mreži, ovo je neprocenjiv način da nastave da razvijaju svoje veštine i znanje.”renault_trucks_rtec_challenge_apres-vente_3

Od juna ove godine za učešće u takmičenju već se prijavilo više od 1.800 kandidata. Oni dolaze iz Francuske, Belgije, Luksemburga, Velike Britanije, Irske, sa Malte, Kipra, iz Španije, Portugala i Italije. Četvoročlani timovi će se takmičiti jedni protiv drugih tokom tri faze koje će se održati od septembra 2014. do februara 2015. u svakoj od država.

Tokom ovih faza Renault Trucks timovi će morati da odgovore na niz pitanja sastavljenih na način da se proveri njihovo tehničko znanje i stručnost svih aspekata njihovog posla: tehničke veštine, upravljanje odnosa sa kupcima, poznavanje Renault Trucks alata i procedura.renault_trucks_rtec_challenge_apres-vente_2

Kada se ova testiranja završe, deset najboljih timova biće suprotsavljeno jedan protiv drugog tokom finala koje će se održati u aprilu 2015. u Lionu. Finalistima će biti dato u zadatak da poprave i održavaju vozilo pod stvarnim radnim uslovima, od trenutka prijema vozila do trenutka vraćanja vozila klijentu. Kvalitet timskog rada, korišćeni metodi i pridržavanje trenutnih pravila Renault Trucks mreže biće odlučujući kriterijumi na osnovu kojih će se proglasiti pobednički tim.

Takmičarski kalendar:

Septembar 2014: Prva selekcija po državama

Novembar 2014: Druga lokalna selekcija

Februar 2015: Treća lokalna selekcija

April 2015: Finale u Lionu, Francuska

 

Za više informacija, pogledajte: http://rtec.renault-trucks.com