Renault Trucks T OPTIFUEL: TÛV potvrdio uštedu goriva od 10,9%

Renault Trucks T OPTIFUEL: TÛV potvrdio uštedu goriva od 10,9%

26/06/2015 Off By admin@mobilpublic

Nezavisno telo za sertifikaciju TÛV Rheinland izdalo je sertifikat da, u poređenju sa standardnim T modelom, Renault Trucks T Optifuel postiže smanjenje potrošnje goriva od 10,9% – nakon što su vozači primenili korisna uputstava koja su dobili na obuci Optifuel Training.renault_trucks_t_optifuel_tuv_rheinland_certification_news-main_444x444px_rs

Nekoliko meseci je trajalo predstavljanje i prodaja modela T Optifuel, a onda je kompanija Renault Trucks, uverena u doprinos svoje ponude u uštedi u potrošnji goriva, zatražila od nezavisne organizacije TÛV Rheinland da izmeri potrošnju i da potvrdi uštede u potrošnji kod ovog modela. Shodno tome, TÛV Rheinland je sproveo niz testova sa ciljem da izmeri učinak modela Renault Trucks T Optifuel u smanjenju potrošnje goriva. Ishod je izmerena i sertifikovana smanjena potrošnja goriva od 10,9% za Optifuel verziju vozila Renault Trucks T.

“Ovaj rezultat, izmeren i sertifikovan od strane nezavisnog tela, pokazuje prednosti koje su na raspolaganju našim klijentima kada izaberu Renault Trucks T Optifuel“, kaže Bruno Blin, predsednik kompanije Renault Trucks i dodaje da “esencijalni kvaliteti T modela, u kombinaciji sa aerodinamičnom opremom i inteligentnim tehnološkim rešenjima, značajno smanjuju troškove vezane za gorivo i time doprinose finansijskoj profitabilnosti klijenata.”

Verzija T Optifuel predstavlja sveobuhvatnu ponudu, s obzirom na to da je to kombinacija vozila optimizovanog da smanji potrošnju goriva i obuke u ekonomičnoj vožnji Optifuel Training, koju sprovode Renault Trucks instruktori. Za komparaciju je korišćen standardni T model bez ikakvih opcija, za čijim su volanom bili vozači koji nisu prošli nikakvu obuku o ekonomičnoj vožnji.

TÛV Rheinland je izabrao dva iskusna vozača, predstavnike tipičnih vozača kamiona za dugolinijski transport. Renault Trucks je obezbedio vozila i poluprikolice, kao i obuku za ekonomičnu vožnju. Korišćena su dva Renault Trucks T 4×2 tegljača sa 11-litarskim motorima Euro VI DTI od 430 KS i istim prenosnim odnosom na pogonskim osovinama (2,64). Jedno vozilo je bilo “standardno”, dok je drugo imalo konfiguraciju Optifuel. Dan uoči testiranja, TÛV Rheinland izvršio je detaljnu proveru na oba vučna voza, a posebno istrošenost pneumatika i pritisak, kao i njihovu masu i tehničke karakteristike.renault_trucks_t_optifuel_tuv_rheinland_certification_newspage-slide2_875x447px_rs

Kao deo standardne opreme, Optifuel verzija modela Renault Trucks T ima potpuno aerodinamičnu opremu (podešavanje krova i bočnih usmerivača, produžetke za vrata i bočne štitnike) da bi vozilo imalo što bolji proboj kroz vazduh. Osim toga, ovaj model je opremljen nizom inteligentnih tehnoloških rešenja koja su deo paketa Fuel eco-pack (mod za obuzdavanje snage, ekološki tempomat sa slobodnim režimom rada koji kontroliše Optiroll, vazdušni kompresor sa prekidačem, pumpu servo upravljača promenljivog protoka i automatski prekidač rada motora). Vozilo je konfigurisano na zadatu maksimalnu brzinu od 85 km/h.

TÛV Rheinland je svoje testiranje sproveo na trasi od 200 km, tipičnoj za međuregionalne dugolinijske transportne ture. Oba vozila su vukla po 32 tone tereta. Prvog dana oba vozača su dva puta prošla trasom, po jednom u svakom vozilu i sa poluprikolicom, da se ne bi uticalo na rezultate. Sledećeg dana oba vozača su prošla obuku za ekonomičnu vožnju Optifuel Training koju je održao stručnjak kompanije Renault Trucks. Trećeg dana vozači su ponovo upravljali vozilima po istoj trasi, s tim što su ovog puta primenili ono što su naučili tokom obuke.

Veoma rigorozan postupak ispitivanja koji sprovodi TUV Rheinland, omogućio je da se izdvoje esencijalne performanse oba vozila i da se isključi bilo kakav uticaj spoljnih faktora na potrošnju, kao što su spoljašnja temperatura, različit otpor kotrljanja na poluprikolicama ili okolni drumski saobraćaj.

Nakon obavljenog testa, stručnjaci TÛV Rheinland proučili su rezultate i potvrdili da je, nakon obuke, Renault Trucks T Optifuel potrošio 10,9% goriva manje nego standardni Renault Trucks T.

Ovaj rezultat ponovo potvrđuje performanse Optifuel verzije modela Renault Trucks T u smanjenju potrošnje goriva i prednosti obuke ekonomične vožnje. Još jednom potvrđuje i posvećenost kompanije Renault Trucks da svojim klijentima stalno nudi efikasne alate koji im omogućavaju da unaprede svoje poslovanje.renault_trucks_t_optifuel_tuv_rheinland_certification_newspage-slide1_875x447px_rs

Serija T je osmišljena tako da prevoznicima ponudi savršen balans između uštede goriva i boravka u kamionu. Zahvaljujući novom aerodinamičnom obliku kabine, ova serija predstavlja kombinaciju efikasnosti i manje potrošnje na kojima je Renault Trucks zasnovao svoju reputaciju.

Renault Trucks serija za dugolinijski transport omogućava vlasniku da smanji troškove za gorivo. Zahvaljujući dizajnu, vetrobranskom staklu postavljenom pod uglom od 12° koji poboljšava Cx za čak 12% i novoj pogonskoj grupi koja poboljšava prenos, ova serija je jedna od najekonomičnijih na tržištu.

Ulaganjem u model T Optifuel, klijent kompanije Renault Trucks će imati povraćaj investicije od 17-og meseca vlasništva, što je otrpilike jedna trećina prosečnog vremenskog perioda tokom kojeg prevoznici imaju u posedu dugolinijsko vozilo (u proseku 60 meseci).