Renault Trucks – SARADNJA NA PROJEKTU ZA SMANJENJE POTROŠNJE VOZILA

Renault Trucks – SARADNJA NA PROJEKTU ZA SMANJENJE POTROŠNJE VOZILA

05/09/2015 Off By admin@mobilpublic

Renault Trucks je, zajedno sa svojih šest partnera, lansirao projekat EDIT (Efficient Distribution Truck – Efikasan kamion za isporuku). Ovaj projekat ima za cilj da smanji potrošnju vozila za isporuku za 13 % u odnosu na današnja serijska vozila, zahvaljujući primeni najnovije tehnologije. Prototip koji se koristi je vozilo Renault Trucks D Wide Euro 6 opremljeno rashladnim sandukom. Projekat EDIT je podržan od strane sektora za konkurentnost Lionske organizacije za kamionski i autobuski prevoz (LUTB). Ovaj projekat je odabran u okviru 19. tendera za ovakve konkurse u okviru područja FUI (Francuska-Velika Britanija-Irska).

edit_project_renault_trucks_distribution_1

Posle vozila Optifuel Lab 2, vozila-laboratorije koje sadrži u sebi sve najnaprednije tehničke pronalaske koji služe za smanjenje potrošnje velikih transportnih kamiona, Renault Trucks nastavlja sa istraživanjem u tom pravcu na vozilima za isporuku. Tako je pokrenut projekat EDIT (Efficient Distribution Truck – Efikasan kamion za isporuku), koji se bazira na vozilu Renault Trucks D Wide. Saradnja u okviru ovog projekta okuplja oko Renault Trucksa još šest partnera: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA iz Liona (LamCoS) i IFSTTAR (LICIT). Projekat je podržan od strane sektora za konkurentnost Lionske organizacije za kamionski i autobuski prevoz (LUTB) i prima finansijsku podršku iz fonda FUI područja.

Cilj projekta je koncepcija i razvoj oglednog kamiona-hladnjače sa za do 13 % smanjenom potrošnjom u odnosu na referentno vozilo za isporuku sa Euro 6 motorom. Ovo ogledno vozilo bi trebalo da koristi tehničke novitete koji će biti pušteni u prodaju oko 2020. Godine, pri čemu svaki od partnera pruža svoj odgovarajući doprinos.

Projekat se bazira na različitim pravcima istraživanja. Pre svega, aerodinamični oblik vozila i hladnjače će biti značajno usavšeni. Prototip će zatim biti opremljen mikrohibridnim sistemom niskog napona koji će preuzimati jedan deo kočione energije zahvaljujući reverzibilnom električnom uređaju. Ovaj uređaj će snabdevati pomoćnu opremu električnom energijom koja je tako preuzeta i može da pruži povremenu pomoć termičkom motoru. Drugi pravac istraživanja: koncepcija novog sistema pomoći pri vožnji. Povezan sa semaforom, on će unapred predvideti promenu svetla i tako odrediti potrebnu brzinu, smanjujući potrošnju na minimum. Osim toga, on će omogućiti vozaču da odabere najekonomičniju voznu putanju. I na kraju, ovaj prototip će testirati nove pneumatike smanjenog koeficijenta otpora i smanjene buke. Završetak projekta EDIT i isporuka vozila su predviđeni za 2018.

Tokom vremena ovaj projekat bi trebalo da ponudi nove mogućnosti na tržištu vozila za isporuku/distribuciju u Evropi.