Održana međunarodna konferencija proizvođača auto delova

Beograd, jul 2014. –Formiranje nacionalnog udruženja koje bi trebalo da osnuju učesnici nezavisnog tržitšta rezervnih delova, jedna je od najvažnijih preporuka Prve međunarodne konferencije „Automotive Aftermarket Conference“ koja je posvećena nezavisnom tržištu rezervnih delova regionu Jugoistočne Evrope. Konferencija je u beogradskom hotelu Metropol Palace okupila više od 200 predstavnika kompanija iz ove oblasti koje posluju u preko 20 zemalja u Evropi.Automotive Aftermarket konferencija_Photo 1

„Udruživanje kompanija na nivou države, bez obzira na pojedinačna članstva u nekoj domaćoj ili međunarodnoj asocijaciji, predstavlja najbolji način da se prevaziđu sve prepreke koje su postavljene pred proizvođače i trgovce auto delovima“, rekao je Hartmut Rel (Hartmut Röhl), predsednik Nacioanlnog udruženja tržišta rezervnih delova u Nemačkoj i Međunarodne unije distributera auto delova, istakavši da: „Razlog za to leži u lakšem pristupu aktuelnim informacijama, tehničkim obukama i edukaciji.“

Veliki deo konferencije posvećen je i aktuelnim trendovima na međunarodnom tržištu auto delova. Ocenjeno je da elektronska trgovina ima sve veći značaj, kao i da logistička superiornost i tehnička obučenost predstavljaju najveću kompetitivnu prednost na tržištu. Automotive Aftermarket konferencija_Photo 2

„Mislim da postoji velika potreba za redovnom organizacijom ovakvih skupova, kako bi svi akteri na tržištu bili na vreme obavešteni o trendovima u industriji“, rekao je Karsten Šusler Bilštajn (Karsten Schüßler Bilstein), generalni direktor Bilštajn grupe i podvukao: „Razmena informacija o ključnim pitanjima i temama, kao i aktuelnim trendovima unutar branše pruža nove mogućnosti za poboljšanje procesa proizvodnje ili prodaje, naročito za male preduzetnike.“

Kao govornici i predavači u okviru konferencije nastupili su najeminentniji međunarodni stručnjaci iz ove oblasti, a više detalja o temama panel diskusija i drugim aktivnostima konferencije može da se pronađe na internet stranici www.iamconferencesee.com, Facebook stranici www.facebook.com/iamconferencesee i LinkedIn grupi IAM Conference SEE.