Novi konceptualni pneumatik IntelliGrip sa naprednom tehnologijom senzora

U okviru Međunarodnog ženevskog salona automobila 2016, kompanija Goodyear je premijerno predstavila konceptualni pneumatik IntelliGrip, namenjen autonomnim vozilima budućnosti. Kako pokazuju istraživanja Svetskog privrednog foruma, autonomna vozila bi mogla postati stvarnost već u sledećih deset godina[1].

Na Medjunarodnom zenevskom salonu automobila 2016, Goodyear predstavio konceptualni pneumatik IntelliGrip

Konceptualni pneumatik Goodyear IntelliGrip je projektovan sa ciljem da podrži kontrolni sistem autonomnih vozila koja se pri vožnji oslanjaju na podatke dobijene od drugih vozila, vozača, pešaka i pametnih gradova. Stoga će pneumatici kao što je Goodyear IntelliGrip, imati presudnu ulogu pri razmeni ključnih informacija u vožnji. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji senzora i specijalno razvijenom gazećem sloju, pneumatik IntelliGrip samostalno prepoznaje različite uslove na putu, poput stanja na putu i vremenskih uslova. IntelliGrip je opremljen naprednom tehnologijom koja se bazira na senzorima u Goodyearovom sistemu kontrole habanja gazećeg sloja i praćenja pritiska u pneumaticima, pa poseduje sposobnost da oceni stanje pneumatika i vozila. Goodyear je razvio specijalne algoritme koji obuhvataju varijabilne faktore kao što su pritisak i temperatura u pneumatiku, čime se obezbeđuje bolja ocena stanja pneumatika kao i optimizacija autonomnog kontrolnog sistema vozila.

IntelliGrip komunicira sa centralnim kompjuterom vozila

Pored detekcije stanja površine puta i samog pneumatika, IntelliGrip istovremeno komunicira i sa centralnim kompjuterom vozila, što će doprineti boljim voznim karakteristikama i većoj sigurnosti. Ukoliko bi pneumatik detektovao mokru ili klizavu voznu podlogu, autonomno vozilo bi shodno tome automatski prilagođavalo svoju brzinu. Time bi se skratio zaustavni put, omogućio bolji odziv u krivini, poboljšala stabilnost i obezbedila podrška sistemu za sprečavanje sudara. Kako pokazuju istraživanja J. D. Power 2015 U.S. Tech Choice Study[2], imajući u vidu promene u automobilskoj industriji, potrošači pridaju najveći značaj upravo sprečavanju sudara.

IntelliGrip poseduje naprednu tehnologiju senzora i specijalno razvijen gazeći sloj

[1] Izvor: Svetski privredni forum; analiza BCG, intervjui sa kreatorima gradske politike 2015.

[2] Istraživanje 2015 U.S. Tech Choice je vršeno od januara do marta 2015. godine, a bazirano je na internet anketi više od 5.300 potrošača koji su u zadnjih pet godina kupili ili unajmili novo vozilo. Više informacija dobićete na linku http://www.jdpower.com/press-releases/2015-us-tech-choice-study#sthash.rZ6ysrNh.dpuf.