Tehnologija povezanog automobila budućnosti spaja stvarni i virtuelni svet i omogućava vozačima da „vide nevidljivo”. Nissan je predstavlja svoju viziju budućnosti za vozilo koje vozačima pomaže da „vide nevidljivo” spajanjem stvarnog sveta sa virtuelnim, čime stvara ultimativni doživljaj povezanog automobila.