Bosch hardver, softver i servisna rešenja za povezani automobil

Bosch hardver, softver i servisna rešenja za povezani automobil

26/01/2016 Off By admin@mobilpublic

Budućnost automobila je u povezanosti. Upotrebljavaju se najnovije informacije s interneta kako bi se putnici doveli do odredišta na još sigurniji, efikasniji i praktičniji način. Integracija sa internetom takođe omogućava niz usluga povezanih s vozilima. „Jasno je da povezanost iz korena menja način na koji vozimo”, rekao je dr Dirk Hohejzel, član upravnog odbora kompanije Bosch,
odgovoran za ovo područje. „Bosch isporučuje potreban hardver i softver i razvija niz atraktivnih usluga.” Otvaranje poslovnih prilika takođe spada u strategiju firme.

1-BBM-21856

To potvrđuju postojeća istraživanja „interneta stvari“, koja upućuju na ogroman tržišni potencijal sektora mobilnosti. Hohejzel dalje napominje kako će „određeni broj usluga doživeti lični uspon.” Zahvaljujući sveobuhvatnoj stručnosti za sisteme i asortimanu proizvoda, Bosch je već zauzeo solidan položaj kako bi dostigao taj potencijal. Tehnološka firma uključena je u sve nivoe „interneta stvari“ svojim senzorima, softverom i raznolikim nizom usluga. To ne važi samo za Boschov sektor mobilnosti, nego i za sve ostale poslovne sektore firme.

Pre nekoliko nedelja Bosch je premijerno predstavio sistem alarma zasnovan na „oblaku“ koji u roku od deset sekundi upozorava vozače ako se približava vozač iz suprotnog pravca u smeru ka njima. Sistem upozorenja, čiji je početak proizvodnje predviđen za 2016. godinu je povezani spasilac života u pravom smislu te reči. Još 2012. godine Bosch je započeo upravljanje poboljšanom
uslugom „eCall“ i uslugom mobilnih informacija za nekoliko proizvođača automobila. Usluga pruža pomoć u slučaju nesreće, a nudi i podršku za sve ostale probleme. I na kraju, nekoliko operatera voznog parka već upotrebljava povezano rešenje za upravljanje voznim parkom koje je Bosch plasirao 2014. godine.

!cid_1AEED1054372E044A722DDA69F3ADE36@bosch

Bosch tehnologija postavlja automobil na internet
Bosch se služi sa dva glavna pristupa za povezivanje automobila na internet. Prvo, potpuno iskorišćava pametni telefon vozača. Upotrebom integrisanog rešenja „mySPIN“ vozači mogu povezati svoje Android i iOS uređaje sa sistemom za infozabavu u vozilu. Odabrane aplikacije mogu se praktično koristiti sa središnjeg ekrana vozila. Ova tehnologija je dostupna u vozilima marke Jaguar i Land Rover od 2014. godine. Njena upotreba raste na području Azije zahvaljujući ugovoru sa dva druga proizvođača automobila u Kini i udruživanju s kineskom internet kompanijom Tencent.

Boschov drugi pristup podrazumeva opremanje vozila hardverom za povezanost u obliku upravljačke jedinice povezanosti ili CCU-a (connectivity control unit). CCU prima i šalje informacije pomoću bežičnog modula opremljenog SIM karticom. Takođe prema potrebi može odrediti položaj vozila uz pomoć GPS-a. Bosch nudi uređaje koji su posebno prilagođeni automobilima, komercijalnim vozilima, motociklima, vozilima kojima nije dozvoljen pristup autoputevima, pa čak i železničkim teretnim vozilima. Na primer, pre samo nekoliko nedelja Bosch je sklopio ugovor o optimizaciji logističkih postupaka švajcarskog železničkog teretnog operatera SBB Cargo.

Budući da je sa električnim sistemom vozila povezan putem sistema za samodijagnostiku, CCU je dostupan kao originalna oprema i kao nadogradivo rešenje. To operaterima voznog parka omogućava nadogradnju postojećih vozila. Bosch filijala Mobility Media takođe stavlja to rešenje na tržište za privatne korisnike pod nazivom „Drivelog Connect“. Pametni telefon povezan s CCU-om može prikazati podatke o vozilu, ponuditi savete o vožnji s uštedom goriva i u slučaju kvara odmah pozvati šlep službu i garažu, ako je potrebno.

1-BBM-21513

Povezani automobil vozi proaktivnije od bilo koje osobe
Informacije o saobraćajnim gužvama, poledici i vozačima u pogrešnom smeru dostupne su u „oblaku“. U kombinaciji s podacima o infrastrukturi iz parking garaža i mesta za brzo punjenje, omogućena je šira perspektiva – „povezani horizont”. Prema objašnjenju Hohejzela: „U povezanom vozilu vozač vidi šta se događa iza sledećeg brežuljka ili krivine, a i dalje od toga.” S obzirom na to da će budući automobili pravovremeno upozoravati vozače o iznenadnoj pojavi magle ili koloni automobila iza sledeće krivine, vožnja će biti sigurnija. Povezanost takođe poboljšava efektivnost vozila. Na primer, precizni podaci o saobraćajnim gužvama i putu koji sledi omogućavaju optimizaciju upravljanja punjenjem u hibridnim i električnim vozilima duž odabranog puta.

A budući da automobil razmišlja unapred, filter dizel čestica može se regenisati pre nego što automobil napusti autoput, a ne u saobraćaju s čestim zaustavljanjima i kretanjima. Povezanost takođe doprinosi praktičnosti, s obzirom na to da je ona preduslov za automatizovanu vožnju. To je jedini način koji omogućava kočenje bez žurbe ako se na putu vozača nalaze građevinske zone, saobraćajne gužve i mesta nesreće.

1-BBM-21857

Predvidljiva dijagnostika skraćuje vreme servisa
Zajedno s podacima o vožnji i informacijama o okruženju vozila, povezani automobil takođe prikuplja podatke o radu pojedinih komponenti. Provlačenjem tih podataka kroz sofisticirane algoritme omogućena je preventivna dijagnostika. Primera radi, podaci prikupljeni iz mlaznice za ubrizgavanje mogu se provući kroz raspodeljene algoritme u „oblaku“ i u vozilu radi predviđanja preostalog upotrebnog veka određenog dela. Moguće je trenutno obaveštavanje vozača ili operatera voznog parka i pravovremeno zakazivanje termina u radionici. Na taj način je moguće izbeći skupe popravke i zastoje rada, posebno za velika komercijalna vozila.

Međutim, povezanost se ne završava ulaskom u servisnu radionicu. Mehaničari se mogu poslužiti poslatim podacima o vozilu kako bi mnogo brže odredili cenu rezervnih delova i rada. U budućnosti će se njihovim popravkama koristiti Bosch rešenja proširene stvarnosti, koja koriste tablet računare za pružanje određene vrste rendgenskog vida. Kad mehaničar uzme tablet i postavi ga, na primer, ispod poklopca motora, slika kamere tableta prekrivena je slojem sveobuhvatnih dodatnih informacija i uputstava za popravku koja se odnosi upravo na prikazano područje. Mehaničar može upravljati slojevitim objektima putem ekrana osetljivog na dodir i odabrati dodatne informacije. Na taj način proučavanje priručnika za servisiranje postaje prošlost. Bosch server pruža sve detaljne informacije putem interneta.