Za kvalitetniju životnu sredinu zaposleni u OMV Srbija pošumljavali Čestobrodicu

Zaposleni u kompaniji OMV Srbija u saradnji sa JP „Srbijašume“ zasadili su 2000 sadnica smrče na površini od jednog hektara na području Čestobrodice u istočnoj Srbiji. Akcijom su simbolično dali svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promena i potrebi da se intenzivnijim pošumljavanjem dostigne željena šumovitost Srbije od 41,4%. Ova aktivnost zaposlenih u OMV samo je jedna u nizu kojom kompanija želi da da svoj doprinos u podizanju kvaliteta životne sredine.

Prema zvaničnim podacima područje jugoistočne Evrope, u kom se nalazi i Srbija, jedno je od najugroženijih globalnim klimatskim promenama, pre svega zbog povećanja srednje godišnje temperature vazduha i neujednačene količine padavina. U poslednjih desetak godina proces sušenja vegetacije je u konstantnom porastu a sve je učestalija pojava prirodnih nepogoda koje nanose ogromne štete šumama širom Srbije, pričinjavajući ekološku štetu celoj zemlji. Simbolično ovom akcijom sanirana je šuma crnog bora koju je u potpunosti uništio jedan od ledoloma 2014. godine, koji su bili najveća katastrofa za šume Srbije u njenoj istoriji.

„Društveno odgovorno poslovanje kompanije OMV Srbija podrazumeva i odgovoran odnos prema prirodi. Pošumljavanje i očuvanje šumskog potencijala Srbije daju nam mogućnost da pomognemo u borbi protiv klimatskih promena. Sadnja ovog drveća je najbolji način da damo lični doprinos životnoj sredini. Naš opstanak zavisi od toga da svaki čovek u toku svog životnog veka posadi makar jedno stablo. Srećan sam zato što su se zaposleni u kompaniji sa velikim oduševljenjem odazvali pozivu na današnju akciju pošumljavanja“, rekao je ovim povodom generalni direktor OMV Srbija Narcis Popescu.

Inače, smrča (Picea abies) je zimzeleno drvo, visoko preko 40 m, sa prečnikom preko 1 m, sa pravilno piramidalnom krošnjom. U Srbiji je najzastupljenija na Tari, Goliji, Zlataru i Kopaoniku. U kombinaciji sa jelom i bukvom čini najvrednije šume Srbiji u ekološkom i privrednom smislu, a ujedno je najvažnija komercijalna četinarska vrsta. Pod šumama smrče u Srbiji se nalazi površina od 86.000 ha, ili 3,6 %. Šume smrče i pored relativno skromne zastupljenosti oplemenjuju šumski fond i predstavljaju jedan od najznačajnih elemenata visokoplaninskih predela.

Veštački podignuta šuma smrče, površine od 1ha, preradi oko 180 tona ugljen-dioksida pa je stoga uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika. Poznato je da šume imaju važnu ulogu i u sprečavanju nastajanja bujica, erozije zemljišta a šume su najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode. Ova novopodignuta šuma koja se nalazi uz samu saobraćajnicu magistralnog puta Paraćin – Zaječar će smanjiti buku, sedimentirati prašinu, povećati tišinu i pozitivno uticati na zdravlje ljudi.