Volvo Trucks: novi I-Shift sa sporohodnim stepenima prenosa

Volvo Trucks: novi I-Shift sa sporohodnim stepenima prenosa

17/05/2016 Off By admin@mobilpublic

Na novu verziju I-Shift menjača kompanije Volvo Trucks mogu da se dodaju dva sporohodna stepena prenosa. To znači, između ostalog, da kamion može da se pokrene iz stanja mirovanja i da prevozi ukupnu  masu u kombinaciji vučnog voza (GCW) i do 325 tona.

T2016_0084

“I-shift sa sporohodnim stepenima prenosa nudi potpuno nove načine regulisanja brzine kod teških kamiona sa automatizovanim menjačem prilikom spore vožnje i vožnje unazad. Vozač može da prevozi težak teret i da ne razmišlja da li će se desiti nešto što bi moglo da izazove zastoj i troškove”, kaže Piter Hardin /Peter Hadin/, menadžer proizvoda za modele FM i  FMX kompanije Volvo Trucks.

Zahvaljujući novim sporohodnim stepenima prenosa, kamion može da se kreće brzinom od samo 0,5-2 km/h. To je izuzetno korisno za precizno manevrisanje prilikom održavanja i obavljanja građevinskih radova.

“Značajno poboljšanje voznih karakteristika i startnih performansi postignuto zahvaljujući novim sporohodnim stepenima prenosa, olakšavaju rad u teškim uslovima i na klizavom terenu prilikom transporta teškog tereta, na primer, na gradilištima, u rudnicima ili u šumama. Pun potencijal kamiona sa sporohodnim stepenima prenosa dolazi do izražaja prilikom obavljanja najtežih transportnih zadataka i na najlošijem terenu”, objašnjava Piter Hardin.

T2016_0080

Za kompanije koje se bave prevozom i obavljaju teške transportne operacije na zahtevnim terenima, ali i za svakodnevnu vožnju autoputem, sporohodni stepeni prenosa nude značajnu fleksibilnost i mogućnost manje potrošnje goriva.

“I-shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa omogućava pokretanje iz stanja mirovanja u ekstremnim situacijama. U kombinaciji sa odgovarajućim prenosnim odnosom pogonskih osovina, koji optimizuje broj obrtaja motora pri velikim brzinama, postiže se manja potrošnja goriva na autoputu. To predstavlja veliku prednost za transportne kompanije koje posluju u ovoj oblasti”, kaže Piter Hardin.

U zavisnosti od područja primene, I-Shift je dostupan sa jednim ili sa dva sporohodna stepena prenosa za hod unapred i sa dva ili bez stepena prenosa za hod unazad. Stepeni prenosa za vožnju unazad omogućavaju izuzetno sporu vožnju što je velika prednost pri preciznom manevrisanju.

Činjenice, I-shift sa sporohodnim stepenima prenosa

T2016_0079

– I-shift sa sporohodnim stepenima prenosa predstavlja napredniju verziju I-Shift automatizovanog menjača kompanije Volvo Trucks.

– Nova verzija I-Shift menjača posebno je napravljena da pruži izvanredne performanse pri pokretanju vozila, kao i mogućnost vožnje pri malim brzinama.

– I-shift sa sporohodnim stepenima prenosa dozvoljava vožnju pri brzini od samo 0,5-2 km/h i omogućava pokretanje iz stanja mirovanja ukupne mase vučnog voza i do 325 tona, što je jedinstveno za serijski proizvedene kamione sa automatizovanim menjačem.

– Dostupan kao menjač sa direktnim ili overdrive (štednim) prenosom sa jednim ili sa dva stepena prenosa za sporu vožnju. Postoji mogućnost da se dodaju i dva sporohodna stepena prenosa za hod unazad.

– Sporohodni stepeni prenosa integrisani su u I-Shift menjač. Za lakše rukovanje teškim teretom, određene komponente su napravljene od materijala velike čvrstine. Menjač je 12 cm duži od klasičnog I-Shift menjača.

– I-shift sa sporohodnim stepenima prenosa dostupan je za motore od 13 i 16 litara na modelima Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH i Volvo FH16.

T2016_0085

 Odnosi, I-shift sa sporohodnim stepenima prenosa

– Kod menjača sa jednim sporohodnim stepenom prenosa ovaj odnos je 19:1 u verziji menjača sa direktnim prenosom, ili 17:1 na menjaču sa overdrive (štednim) prenosom. (Najniži prenosni odnos kod klasičnog I-Shift menjača sa direktnim prenosom je 15:1). Kod menjača sa direktnim ili menjača sa overdrive (štednim) prenosom sa dva sporohodna stepena prenosa najniži odnos je 32:1.

– Najniži prenosni odnos kod menjača sa direktnim prenosom pri vožnji unazad je 37:1.