Volvo Cars i POC razvijaju, prve na svetu, testove sudara između automobila i biciklističkih kaciga

Volvo Cars and POC develop world-first car-bike helmet crash test

Volvo Cars, lider u bezbednosti u automobilizmu, se udružuje sa vodećim švedskim sportskim i bezbednosnim brendom POC u seriji testova sudara biciklističkih kaciga i automobila, po prvi put u svetu, u sklopu revolucionarnog novog istraživačkog projekta koji ima za cilj dodatnu zaštitu biciklista.

Partnerstvo je poslednji primer vodeće pozicije kompanije Volvo Cars u razvoju bezbednosti i njihove ambicije da se bezbednost na putu unapredi za sve kroz saradnju i pristup zasnovan na razmeni znanja. Nezgode između bicikala i automobila često dovode do ozbiljnih povreda ili smrtnih slučajeva, zbog čega Volvo Cars ima jasnu strategiju da u potpunosti izbegne ovaj tip nezgoda uz pomoć aktivne bezbednosne tehnologije.

Detekcija biciklista uz potpuno zaustavljanje vozila koristi radare i kamere vozila da bicikliste otkrije, upozori vozača na neizbežni sudar i aktivira kočnice ukoliko je potrebno dodatno delovanje. U pitanju je razvoj zasnovan na automatskom kočenju u hitnim slučajevima i sistemu detekcije pešaka Volvo Cars, u skladu sa njihovom vizijom bezbednosti.

Volvo-POC istraživački projekat se sastoji od niza posebno projektovanih testova sudara u poznatom istraživačkom centru za bezbednost Volvo Cars u Geteborgu u Švedskoj, i predstavlja deo šireg istraživačkog projekta sa ciljem razumevanja tipova dugoročnih povreda koje zadobijaju biciklisti. Tokom ovih testiranja, POC biciklističke kacige nose lutke za testiranje sudara koje se nalaze na test platformi, odakle se lansiraju na različite delove haube statičnog Volvo automobila, pod različitim uglovima i brzinama, radi različitih merenja.

Testovi su zasnovani na postojećim regulatornim procedurama za testiranje za zaštitu glava pešaka. Na taj način Volvo Cars i POC mogu vršiti direktno poređenje između korišćenja kacige i izostanka kacige u ovim slučajevima.

Trenutne procedure za testiranje biciklističkih kaciga su najosnovnije, podrazumevaju ispuštanje kaciga sa različitih visina ili na ravnu ili kosu površinu, ne uzimajući u obzir nezgode između bicikala i automobila. Volvo-POC projekat ima za cilj da nadalje rafinira i unapredi takvo testiranje.

Saznanja iz istraživačkog projekta će pomoći POC da pravi bezbednije kacige koje će pružati više sigurnosti u slučaju nezgoda između automobila i bicikala, dok sa druge strane testovi daju vredan uvid i saznanja za Volvo Cars u vezi sa tipovima ovih nezgoda radi budućeg razvoja.

Sa preko 60 međunarodnih nagrada za bezbednost, inovacije i dizajn, POC je stekao reputaciju kompanije koja dovodi u pitanje ustaljena znanja i traži nova istraživanja, naučna dostignuća i inovacije radi primene novog načina razmišljanja kako bi se smanjio broj nezgoda.

Poslednjih godina, kompanija Volvo Cars je fokusirana na zaštitu ljudi van vozila. Na primer, Volvo Cars je lansirala detekciju pešaka uz potpuno automatsko zaustavljanje 2010. godine i detekciju biciklista sa potpunim automatskim zaustavljanjem 2013. godine. Obe tehnologije su standard u Volvo automobilima kao deo City Safety paketa i pomogle su unapređenju opšte bezbednosti u saobraćaju.

U toku prethodne saradnje, Volvo Cars i POC su radili na pilot projektu povezivanja biciklističkih kaciga i automobila sa ciljem izbegavanja nezgoda.