VIDEO – Razgovor sa Aleksandrom Djurdjevic, direktorkom kompanije Delta Automoto