Mobil Auto TV – Verano Motors – Prodaja u januaru i registracija na jednom mestu