21/07/2024

Toyota razvija motore sa povećanom termalnom efikasnošću i nižom potrošnjom goriva

Toyota City, Japan ― Toyota želi da dodatno unapredi ekološke performanse svojih vozila, tako što će razviti gamu novih motora koje odlikuje niska potrošnja goriva i izvanredna termalna efikasnost1. Tehnologija za bolje sagorevanje i smanjenje gubitaka putem toplote, ugrađena u ove motore, je usavršena u hibridnim agregatima. To će dovesti do smanjenja potrošnje goriva za najmanje 10 procenata2, u poređenju sa sadašnjim vozilima. Ovi motori će se ugrađivati u modele čije redizajn sledi u skorijoj budućnosti, dok će ukupno 14 varijanti novih motora biti uvedeno širom sveta do 2015.★1.3Lガソリンエンジン 1.3Lgasoline engine

Jedan od motora je 1,3 litarski benzinski motor koji radi po principu Atkinsonovog ciklusa3, a inače se koristi u hibridnim agregatima. Primena Atkinsonovog ciklusa daje veći stepen širenja i smanjuje gubitke toplote zbog visokog stepena kompresije (13,5), što dovodi do vrhunske termalne efikasnosti. Toyota želi da dodatno smanji potrošnju goriva ovih motora pomoću mnoštva inovacija, kao što su novi oblik usisnog ventila koji stvara snažan vrtložni tok (gde mešavina goriva i vazduha teče u vertikalnom vrtlogu) unutar cilindra i sistem za recirkulaciju i hlađenje izduvnih gasova (EGR) koji radi u sprezi sa inteligentnim električnim promenljivim otvaranjem ventila (VVT-iE) radi boljeg sagorevanja i manjih gubitaka. Kao rezultat, novi motor će imati maksimalnu termalnu efikasnost od 38 procenata4 – što je najbolji rezultat među masovno proizvedenim motorima. Nove funkcije, zajedno sa gašenjem u praznom hodu i drugim karakteristikama, će dovesti do približno 15%2 manje potrošnje goriva od sadašnjih vozila.4-2-1 exhaust pipe

U međuvremenu, 1,0 litarski motor, razvijen zajednički sa kompanijom Daihatsu Motor Co, Ltd, je postigao maksimalnu termalnu efikasnost od 37 procenata4, zbog sličnog usisnog ventila koji stvara vrtložni tok, sistema za hlađenje i recirkulaciju izduvnih gasova, kao i visokog stepena kompresije. U kombinaciji sa funkcijom gašenja motora u praznom hodu i drugim tehnologijama za smanjenje potrošnje, vozilo postiže znatno manju potrošnju goriva (približno 30 procenata2 u odnosu na sadašnja vozila).