Toyota od 2015. uvodi potpuno nove aktivne bezbednosne pakete

Sledeće godine, Toyota Motor Corporation će lansirati novorazvijeni paket aktivne bezbednosne tehnologije, dizajnirane da pomogne u sprečavanju ili ublažavanju sudara pri različitim brzinama vozila. Ove tehnologije će biti ponuđene u obliku dva „Toyota Safety Sense” paketa, koji će biti lansirani u 2015. godini, a do većine korisnika, modela i klasa vozila u Japanu, Severnoj Americi i Evropi stići će do kraja 2017. godine. Oba paketa biće ponuđena u odabranom opsegu cena, kako bi se podstakla široka upotreba.Toyota-safety-Sense-C-and-P

Ova dva paketa će biti dostupna u zavisnosti od vrste vozila – „C“ paket za kompaktne automobile i „P“ paket za automobile srednje veličine i premium vozila. „Toyota Safety Sense C” obuhvata nekoliko postojećih Toyota aktivnih bezbednosnih tehnologija: Sistem zaštite od sudara (PCS) koji pomaže u sprečavanju i ublažavanju sudara; upozorenje na napuštanje saobraćajne trake (LDA) pomaže u sprečavanju vozila da napusti saobraćajnu traku; i automatska duga svetla (AHB) osiguravaju optimalnu vidljivost prilikom noćne vožnje. Kao deo dinamičnog pristupa aktivnoj bezbednosti, „Toyota Safety Sense” paketi kombinuju laserski radar (C paket) ili radar sa milimetarskim talasima (P paket) sa kamerom, čime se postiže pouzdanost i visoke performanse.

„Toyota Safety Sense“ C

Toyota Safety Sense“ C paket karakterišu tri zaštićene aktivne tehnologije. On kombinuje kameru i laserski radar čime se dobijaju izvanredne performanse i pouzdanost. Ovaj paket sprečava ili ublažava sudar čak i pri velikim brzinama.

Sistem zaštite od sudara (PCS)mediatour_01

Sistem zaštite od sudara (PCS) koristi kameru i laserski radar kako bi detektovao predmete koji se nalaze ispred vozila i kada postoji mogućnost sudara, uz pomoć zvučnog i vizuelnog signala, upozorava vozača da koči. Kada vozač prepozna opasnost i počne da koči, sistem pruža dodatnu snagu kočenja. Ukoliko vozač ne počne da koči na vreme, sistem automatski počinje sa kočenjem smanjujući brzinu za otprilike 30 km/h2 kako bi sprečio ili ublažio sudar. PCS pokriva opseg brzina pri kojima se dešava bar 80% sudara od pozadi (npr. relativne brzine između približno 10 km/h i 80 km/h).

Upozorenje na napuštanje saobraćajne trake (LDA)

LDA koristi kameru kako bi detektovao bele i žute linije na putu. Ukoliko vozilo počne da izlazi iz trake, LDA upozorava vozača putem zvučnog i vizuelnog upozorenja.

Automatska duga svetla (AHB)

AHB obezbeđuje izuzetnu vidljivost tokom noćne vožnje. Sistem koristi kameru kako bi detektovao prednja svetla dolazećih vozila i zadnja svetla vozila ispred vas, a zatim automatski prebacuje između dugih i kratkih svetala, kako ne bi smetala drugim vozačima.Toyota-Reveals-Next-generation-Integrated-Safety-Technology

„Toyota Safety Sense“ P

Toyota Safety Sense P kombinuje kameru sa radarom sa milimetarskim talasima za izuzetne performanse i pouzdanost. Kao dodatak na tri aktivne bezbednosne tehnologije koje su uključene u Toyota Safety Sense“ C paketu, sistem zaštite od sudara uz ovaj paket takođe uključuje i funkciju detekcije pešaka. Dodatno, „Toyota Safety Sense“ P ima radarski dinamički tempomat

Sistem zaštite od sudara sa funkcijom detekcije pešaka

Ovaj sistem koristi radar sa milimetarskim talasima i kameru koja osim vozila detektuje i pešake. Kako bi sprečio ili ublažio sudar, sistem pored pomoći pri kočenju aktivira zvučno i vizualno upozorenje, nakon čega sledi automatsko kočenje ukoliko vozač ne zakoči na vreme. Sistem automatski koči pri relativnoj brzini između 10 i 80 km/h pri potencijalnom sudaru sa pešakom, i može da smanji brzinu za otprilike 30 km/h. Za potencijalne sudare sa vozilima, unapređeni PCS sistem koji čini sastavni deo Toyota Safety Sense P paketa radi pri relativnim brzinama između 10 km/h i maksimalne brzine vozila, smanjujući brzinu za otprilike 40 km/h3.mediatour_02

Radarski tempomat

Na autoputu, Tempomat pomoću radara sa milimetarskim talasima detektuje vozilo koje se nalazi ispred i određuje njegovu brzinu. Zatim prilagođava brzinu vozila (u okviru podešenog opsega) kako bi osigurao bezbednu razdaljinu između vozila. Pomoću prednje kamere i radara sa milimetarskim talasima, koji nadgleda ulazak ili izlazak vozila iz saobraćajne trake, radarski tempomat omogućava lagano ubrzavanje ili usporavanje tokom vožnje.

Toyota veruje da je krajnji cilj društva koji ceni mobilnost eliminacija fatalnih posledica i povreda u saobraćaju. Toyotin Integrisani koncept upravljanja bezbednošću postavlja smernice za razvoj bezbednosnih tehnologija i vozila. On pokriva sve vidove vožnje integrisanjem pojedinačnih bezbednosnih tehnologija vozila i sistema, čime se postiže veća bezbednost nego kada sistemi rade kao pojedinačne funkcionalne jedinice. Ovaj pristup se reflektuje i na sektor Istraživanja i razvoja,sa fokusom na bezbednosne uređaje i sisteme.

Toyota je izuzetno posvećena raznim inicijativama koje se odnose na bezbednost u saobraćaju, počevši od razvoja što bezbednijih vozila i tehnologija, do pomoći koju pruža u cilju stvaranja bezbednog saobraćajnog okruženja, kao i učešća u edukacionim aktivnostima.