16/06/2024

Preko Olimpijskih i Paraolimpijskih igara do inkluzivnijeg društva

Tokio, 24.08.2018. – Dve godine nas deli od Paraolimpijskih igara u Tokiju 2020. godine (25.08.-06.09.), a Toyota kroz mobilnost podržava paraolimpijske sportove i inkluziju osoba sa invaliditetom u društvene tokove. Kroz saradnju sa Organizacionim komitetom za Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokiju i širom poslovnom zajednicom u ovom gradu, a kao partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, Toyota Motor Corporation podržava paraolimpijske sportove i na taj način teži da doprinese stvaranju inkluzivnijeg društva. Tokom predstojećih Paraolimpijskih igara Toyota će ohrabriti i druge da počnu da se interesuju za paraolimpijske sportove, dok će sama ponuditi rešenja zasnovana na konceptu „Mobilnost za sve“.

„Još tokom sastanaka sa g-dinom Philip Craven-om, dok je bio na funkciji predsednika Međunarodnog Paraolimpijskog komiteta 2015. godine, kao i tokom razgovora sa brojnim paraolimpijskim sportistima, shvatio sam važnost i značaj Toyotine posvećenosti stvaranju rešenja mobilnosti za sve ljude kojima je to potrebno. Imajući ovo na umu, kao kompanija koja ulaže u mobilnost, ne samo stvaranjem još boljih automobila, već i željom da se pozabavimo potrebama mobilnosti, pravimo značajne korake ka ovom cilju“, rekao je Akio Toyoda, predsednik Toyota Motor korporacije.

Akio Toyoda rekao je i da je ubeđen da će Toyota na ovom putu naučiti da vrednuje različitost kao znak individualnosti, ali i da ćemo naučiti da oslobodimo sebe i svoje misli od predrasuda i diskriminacije. Takođe je naglasio da uključenost Toyote u Paraolimpijske igre vidi kao odlučujući korak ka cilju „Jedna Toyota“, kao skroman doprinos Sir Philip-ovog cilja „Jedan svet, Jedan san, Jedan čovek“.

„Toyotin projekat „Mobilnost za sve“ ima za cilj da pozitivno utiče na živote svih ljudi, ne samo osoba sa invaliditetom“, rekao je Sir Philip, član borda direktora Toyota Motor korporacije od juna 2018. godine. „Prvi put kada je Akio Toyoda posetio sedište Međunarodnog paraolimpijskog komiteta u našu knjigu utisaka zapisao je: „Borba za budućnost. Jedan svet, Jedan san, Jedan čovek, Jedna Toyota.“, što je ostavilo veliki utisak na mene. Počeo sam da verujem da zajedno sa Toyotom možemo da utičemo na kreiranje bolje budućnosti za sve ljude“, dodao je Sir Philip.

Kroz partnerstvo sa Organizacionim komitetom Tokio 2020 i Poslovnim komitetom Japana, ali i uključivanjem zaposlenih, Toyota je učinila napore da podrži Paraolimpijski pokret.

 1. Aktivnosti zaposlenih Toyote sa ciljem kreiranja inkluzivnijeg društva

Godine 2017. Toyota je širom sveta započela aktivnosti sa ciljem proširenja interesa za paraolimpijske sportove, uključujući:

 1. Aktivnosti na proširenju interesa za paraolimpijske sportove

Prilikom potpisivanja ugovora o partnerstvu sa Međunarodnim paraolimpijskim komitetom, Toyota je takođe potpisala sporazum kojim je postala partner sa oko 180 Nacionalnih paraolimpijskih komiteta. Kroz saradnju sa Nacionalnim komitetima, Toyota želi da poveća globalni interes za paraolimpijske sportove.

 Podrška paraolimpijskim sportistima kroz razvoj tehnologije

 • Toyota je prihvatila izazov da razvije opremu za paraolimpijske sportiste sa širokim tehnološkim mogućnostima, služeći se ekspertizom i znanjem koje poseduje i koristi pri pravljenju automobila u Americi, Japanu i Nemačkoj.
 • Za Paraolimpijske zimske igre 2018. godine Toyota je radila zajedno sa drugim proizvođačima opreme i sportistima, uključujući alpskog skijaša Taiki Morii, na razvoju skija za osobe sa invaliditetom, korisnike kolica, i sa skijašicom i biatlonkom Andreom Eskau na razvoju skija-sanki zajedno sa Toyota Motor Sports GmBH.
 • Kako bi poboljšali opremu koju sportisti koriste tokom Letnjih paraolimpijskih igara, zaposleni u Toyota R&D formirali su projektne timove.

 1. Podrška Nacionalnim paraolimpijskim komitetima:
 • Agitos fondacija je vodeća globalna organizacija za razvoj paraolimpijskih sportova, čiji je cilj poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom i njihovo uključenje u sve tokove društvenog života. Fondacija sarađuje sa Nacionalnim paraolimpijskim komitetima i drugim organizacijama širom sveta.
 • Zahvaljujući saradnji između Toyote i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, Agitos fondacija je uspela da razvije „Program razvoja Nacionalnih paraolimpijskih komiteta podržan od strane Toyote“. Program nudi podršku i trening u oblasti organizacionog razvoja, sporta i razvoja sportista. Cilj programa je uticaj na povećanje organizacionih kapaciteta i profesionalni razvoj Nacionalnih paraolimpijskih komiteta. Na ovaj način utiče se na razvoj sportova za osobe sa invaliditetom.
 • Sarađujući sa Nacionalnim paraolimpijskim komitetima, u mnogim državama Toyota je uspela da razvije interes za paraolimpijske sportove, povezujući lokalne kompanije sa Nacionalnim paraolimpijskim komitetima.
 1. Aktivnosti na povećanju svesti o paraolimpijskim sportovima
 • Toyota je u maju 2017. godine postala zlatni partner Japanskog boćarskog saveza i zvanični sponzor Japanskog udruženja košarke u kolicima.
 • Kroz ova dva partnerstva, Toyota pomaže u podizanju svesti o paraolimpijskim sportovima, iniciranjem događaja na kojim učestvuju volonteri i zaposleni u Toyoti.
 • Dodatno, Toyota je sponzor i drugim internacionalnim paraolimpijskim takmičenjima, kao što je Međunarodno takmičenje u paraolimpijskom plivanju, održano u Dablinu od 13-19.08.2018.

 1. Zaposlenje i sponzorstvo:
 • Toyota zapošljava i sponzoriše sportiste u Japanu i van Japana, uključujući i sportiste sa invaliditetom.
 • Dodatno, Toyota radi na zapošljavanju sportista sa invaliditetom širom sveta.
 1. Toyotina fondacija za mobilnost (TMF) „Mobility Unlimited Challenge“
 • Kao posebna organizacija, Toyotina fondacija za mobilnost trenutno vodi takmičenje u razvoju globalnih ideja pod nazivom „Mobility Unlimited Challenge“. Cilj takmičenja je razvoj inovativnih pomoćnih alata koji će poboljšati život osoba sa invaliditetom. Takmičenje je pokrenuto u novembru 2017. godine, a ideja koja pobedi će osvojiti 4 miliona dolara. Pobednik će biti proglašen u Tokiju 2020. godine.
 1. Aktivnosti na razvoju rešenja za bolju mobilnost

Toyota je uključena u aktivnosti sa mnogim zainteresovanim stranama i lokalnim zajednicama u Japanu sa ciljem podrške osoba sa invaliditetom sa ograničenom mogućnošću transporta.

 1. Regionalni projekat podrške transporta osoba sa invaliditetom

(Zajednički projekat verifikacije u prefekturi Akita, grad Yakota)

 • Zbog smanjenja broja stanovnika, ljudi iz Yakote se suočavaju sa smanjenjem broja autobuskih linija koje svakodnevno koriste.
 • Sa ciljem održavanja ove rute Toyota je obezbedila besplatna pomoćna vozila (WelCab). Vozači ovih vozila su plaćeni volonteri starosti iznad 60 godina, kojima upravlja gradska vlast, a pokrivaju 6 malih gradova u ovoj oblasti.
 • Učešćem u aktivnostima koje za cilj imaju da održe ovu rutu i kroz saradnju sa stanovništvom i lokalnom vlasti, Toyota doprinosi održavanju lokalnih potreba istražujući potencijalna rešenja za probleme mobilnosti.
 • Razmatra se uvođenje sličnih aktivnosti u nekoliko dodatnih regiona, ruralnih gradova i sela u Japanu.

 1. Projekat promovisanja bezbednosti sa železničkim prevoznicima:
 • Toyota je počela da sarađuje sa železničkim prevoznicima u oblasti Kanto i Chubu u Japanu, sa ciljem da poveća pristupačnost.
 • Toyota koristi svoju ekspertizu i iskustvo kako bi uticala na pristupačnost na lokacijama javnog prevoza.

Doprinos igrama u Tokiju 2020.

 Kao partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, pored rešenja mobilnosti koje će ponuditi, Toyota takođe radi i sa svojim dilerima, kompanijama i Organizacionim odborom, japansom vladom i Gradom Tokijom na sledeći način:

 • Projekat „Svačija medalja“ („Minna no Medaru“ Project)
 • Toyotini dileri u Japanu učestvuju u projektu „Svačija medalja“ koji promoviše Organizacioni komitet Tokio 2020 u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Gradom Tokijom.
 • Cilj projekta je da se napravi 5.000 zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja za Olimpijske igre u Tokiju 2020. Medalje će biti napravljene sakupljanjem i recikliranjem metala od malih i prenosnih elektronskih uređaja.
 • Kako bi se ovo postiglo, Toyota će u više od 6.000 Toyota, Lexus i Toyota Rent-a-Lease salona širom Japana postaviti kutije za reciklažu. Projekat će početi u septembru ove godine, a ljudi će moći da donesu stare prenosne elektronske uređaje kao što su mobilni telefoni i na taj način daju svoj doprinos.
 • Zaposleni u Toyoti kao volonteri
 • Tokom igara Toyota će na više načina podržati i promovisati volonterizam. Hiljade zaposlenih u Toyoti dobiće priliku da volontiraju tokom igara u Tokiju.

Aktivnosti sa privrednicima u Japanu

Sa ciljem da podrže Olimpijske i Paraolimpijske igre, privrednici u Japanu formirali su „Japanski poslovni odbor“. Cilj Odbora je stvaranja nasleđa tokom igara u Tokiju, kao i ulaganje u budućnost nakon igara. Organizacija se sastoji od 3 japanske poslovne organizacije: Japanske poslovne federacije, Japanske privredne komore i Japanske asocijacije korporativnih menadžera. Akio Toyoda, kao predsedavajući Odbora, podržava ovu inicijativu, koja podstiče saradnju malih i velikih kompanija sa državom, lokalnim vlastima i civilnim društvom.

 1. Iskustvo paraolimpijskih sportova
 • Toyota i Japanski poslovni odbor produbiće razumevanje paraolimpijskih sportova stvaranjem mogućnosti da se ljudi upoznaju sa sportistima i iskuse sportove kojima se bave.
 • Više od 2.500 ljudi iz 280 organizacija učestvovalo je ili direktno bilo povezano sa nacionalnim pokretom, a zaposleni i sportisti Toyote učestvovali su u njima.
 1. Kreiranje mape pristupačnosti / Sprovođenje obuke o pristupačnosti
 • Veliki pomak učinjen je na kreiranju mape pristupačnosti na osnovu dostupnih podataka koje su volonteri kompanije prikupili širom grada.
 • Od jula 2018., informacije o barijerama prikupljane su iz 12 gradova širom Japana, a učestvovalo je 54 kompanija.
 • Od prošle godine Toyota je sprovela obuku o pristupačnosti i podstakla zaposlene da učestvuju u gradskim aktivnostima kao izvršno osoblje i/ili volonteri.
 1. Kombinovana izložba poslovnih proizvoda (Tohoku, Kyushuu Recovery Support)
 • Toyota je podržala aktivnosti Japanskog poslovnog odbora, koji je organizovao izložbu „Japan City Expo“, ustupanjem prostora i volontera. Izložba je održana u gradovima širom Japana, a predstavljeni su proizvodi različitih kompanija. Tema izložbe bila je tradicionalna japanska kultura i oživljavanje olimpizma.
 • Japanski poslovni odbor je, sarađujući sa Privrednim komorama u glavnim urbanim područjima države, održao izložbe u 6 urbanih područja u Japanu. Tema izložbi bila je oživljavanje ovih regija, koje su pogođene prirodnim nepogodama u poslednjih nekoliko godina. Od juna 2018. godina volonteri iz 300 organizacija i kompanija, uključujući i Toyotu, učestvovali su u ovim događajima.

 1. Promocija tehnološkog vođstva Japana
 • Japanski poslovni odbor okupio je najnoviju vrhunsku tehnologiju koja će podržati Tokio 2020. Napravljena je tehnološka izložba pod nazivom „Countdown Showcase“ zajedno sa Ministarstvom ekonomije, trgovine i industrije Japana.
 • Na izložbi je predstavljeno 40 malih i srednjih kompanija iz Tokija. Toyota je na izložbi predstavila Mirai automobil i Human Support robota (HSR), koji je napravljen kako bi pružio pomoć ljudima u svakodnevnim aktivnostima.

O partnerstvu Olimpijskih i Paraolimpijskih aktivnosti

Toyota je postala zvanični partner Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta 2015. godine za period od 2017-2024. godine. Partnerstvom su obuhvaćene Zimske olimpijske i paraolimpijske igre u PyeongChang-u 2018. godine (Južna Koreja) i Pekingu 2022. godine (Kina), kao i Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokiju 2020. godine (Japan) i Parizu 2024. godine (Francuska). Kao partner, Toyotina misija je da kroz sport utiče na kreiranje sigurnijeg društva bez diskriminacije, kao i da kroz mobilnost utiče na stvaranje inkluzivnijeg društva. Konstantno unapređenje i poštovanje ljudi, zajedničke su vrednosti Toyote i Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Igre povezuju ljude širom sveta, šire prijateljstvo i solidarnost. Toyota veruje da  mobilnost znači više od automobila; to je način savladavanja svih prepreka i ostvarivanja snova, utkanoj u Toyotinoj inicijativi „Start your impossible“. Ova inicijativa osnova je Toyotine transformacije od kompanije koja pravi automobile u kompaniju koja radi na mobilnosti. Kada se slobodno krećete, sve je moguće.

Toyota je i u Srbiji od 2017. godine oficijelni prevoznik i sponzor Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta.