14/06/2024

„Perfectly Keyless“ sistem pretvara pametni telefon u ključ od automobila

Ovo je situacija u kojoj će se većina prepoznati: u jutarnjoj žurbi ne možemo da nađemo ključ od automobila. Svako ko je ijednom imao ruke pune kesa iz kupovine poželeće da je „Sezame, otvori se“ sve što je potrebno izgovoriti da se vrata od automobila otvore. Kada se pametni telefon pretvori u ključ za automobil, Bosch će staviti tačku na ovaj iscrpljujući lov na ključ.

„’Perfectly Keyless’, naš sistem digitalnog pristupa vozilima, znači da će vozači moći da funkcionišu bez konvencionalnih ključeva za automobile. To je sjajan primer mobilne umreženosti bez stresa“, kaže Harald Kreger, predsednik odseka Bosch Automotive Electronics. Dok se vozači približavaju svojim vozilima, senzori u vozilu identifikuju njihove pametne telefone.

„Kada se ova identifikacija izvrši, vozilo se otključava bez potrebe za fizičkim ključem. Isto tako, nije potreban nikakav ključ za pokretanje motora ili ponovno zaključavanje automobila po završetku vožnje“, kaže Kreger. Vlasnici vozila takođe mogu da koriste aplikaciju da drugim vozačima daju dozvolu za korišćenje svojih vozila. U bezbednom procesu koji je zaštićen od neovlašćenog pristupa, dodatni virtuelni ključ se šalje na druge pametne telefone putem „cloud-a“. Ovo će omogućiti pružaocima usluga „car-sharing-a“ i operaterima voznih parkova da fleksibilno upravljaju pristupima i ključevima.

Perfectly Keyless je digitalni automobilski ključ. Da bi ga koristili, vozači preuzimaju aplikaciju za svoje pametne telefone i povezuju svoje automobile sa aplikacijom. Kada to urade, pametni telefon generiše jedinstvenu sigurnosnu šifru koja odgovara digitalnom kodu njihovog vozila. Perfectly Keyless koristi bežičnu vezu sa senzorima kako bi izmerio koliko se daleko pametni telefon nalazi i identifikovao sigurnosnu šifru. Kada je rastojanje između vozača i vozila manje od dva metra, vrata automobila se otključavaju. Potraga za automobilskim ključem više nije neophodna.

Čim je vozilo otključano, aktiviraju se sva unapred određena pojedinačna podešavanja, kao što su ona za retrovizore i položaj sedišta. A ako Perfectly Keyless detektuje da je pametni telefon u vozilu, dovoljno je samo pritisnuti dugme start-stop da bi se pokrenuo motor. Kada vozač izađe iz automobila na kraju vožnje, sistem nastavlja da vrši virtualni nadzor nad pametnim telefonom. Kada se vozač i telefon udalje više od dva metra od automobila, automobil se automatski zaključava. Tada sistem šalje potvrdu vozačevom pametnom telefonu.

Vlasnici automobila mogu koristiti „Perfectly Keyless“ kako bi svoje automobile ustupili drugima, kao što su članovi porodice i prijatelji. Umesto da lično predaju ključ, roditelji mogu jednostavno da koriste aplikaciju kako bi svojoj deci omogućili pristup porodičnom automobilu. Sistem generiše još jednu pojedinačnu sigurnosnu šifru i šalje je preko „cloud-a“ na pametni telefon. Kako bi podešavanja svakog korisnika mogla da budu personalizovana, svaka šifra je jedinstvena. Sistem „Perfectly Keyless“ takođe se može primenjivati na čitavim voznim parkovima.

Korisnicima pristup može biti odobren ili blokiran digitalno u zavisnosti od geografskih i vremenskih ograničenja, ukoliko se to zatraži. Ovo omogućava operaterima voznih parkova, kao što su kompanije za iznajmljivanje automobila, pružaoci usluga deljenja automobila kao i kompanije uopšte da upravljaju digitalnim ključevima vozila, koristeći aplikaciju i cloud tehnologiju.


Koji hardver auto mora imati da bi Perfectly Keyless radio? Proizvođači automobila će morati da instaliraju senzore za blizinu i kontrolnu jedinicu kao standardnu opremu u svojim vozilima. Ovi senzori mere koliko je vozačev pametni telefon udaljen od automobila. Takođe detektuju i smer iz kog se vozač približava. Upravljačka jedinica je odgovorna za digitalnu sigurnosnu šifru i osigurava nesmetano komuniciranje pametnih telefona, cloud tehnologije i vozila.

Ako je pametni telefon izgubljen, a sa njime i aplikacija, digitalni ključ se može deaktivirati na mreži. Ovim se blokira pristup vozilu, kako za ovlašćene osobe, tako i za treća lica. Novi pametni telefon se može povezati sa vozilom u bilo kom trenutku i kreirati novi jedinstveni sigurnosni ključ. U međuvremenu, konvencionalni ključ će raditi uobičajeno.

Današnji sistemi bez ključa još uvek imaju fizički ključ opremljen čipom, koji vozači i dalje nose sa sobom u džepu ili tašni. Prve sisteme za digitalni pristup zasnovane na aplikacijama sada koriste kompanije koje pružaju usluge deljenja vozila radi uprošćavanja komplikovane procedure praćenja automobilskih ključeva. Da bi ušli u automobile ili se odvezli, korisnici traže pristup preko pametnog telefona pre svake vožnje.

Uz „Perfectly Keyless“, dovoljno je imati pametni telefon u džepu. Sistem za pristup vozilu automatski otključava vozilo čim se vozač i pametni telefon dovoljno približe. Nema potrebe za ključem, čip karticom ili povlačenjem ekrana pametnog telefona osetljivog na dodir.

Sa kojim operativnim sistemima Perfectly Keyless radi? Sistem je podržan na uređajima sa svim uobičajenim operativnim sistemima.