„Osećaj za put“ – Bosch aktivna papučica gasa

„Osećaj za put“ – Bosch aktivna papučica gasa

17/02/2016 Off By admin@mobilpublic

Stopalo vozača odgovorno je za četvrtinu potrošnje goriva. Do sada, jedina stvar koju je bilo moguće uraditi u vezi toga je da se vozi lagano ili da se pohađaju kursevi za eko-vožnju. Međutim, Bosch je sada razvio tehničku pomoć u obliku aktivne papučice za gas: nežna vibracija papučice obaveštava vozača kada je prešao granicu lagane vožnje i počeo da vozi brže. „Bosch aktivna papučica gasa pomaže vozačima u uštedi goriva i upozorava ih o potencijalno opasnim situacijama”, izjavio je Stefan Sejbert, predsednik Sektora za benzinske sisteme društva Robert Bosch GmbH.

1-GS-21417-e

Ako vozilo već ima ugrađen sistem za pomoć, papučica postaje indikator upozorenja: zajedno sa navigacionim sistemom ili kamerom koja prepoznaje znakove na putu, inovativna Bosch papučica za gas vozačima daje kontaktni signal upozorenja ako se, na primer, približavaju opasnoj krivini pri prevelikoj brzini.

Aktivna papučica gasa pomaže vozačima da održe lagani pritisak na samoj papučici. Povratna informacija koju pruža papučica omogućava smanjenje potrošnje goriva za do 7 posto. U skladu sa tim smanjuju se i emisije CO2. To je moguće, jer papučica za gas može mrežno da se poveže sa drugim funkcijama automobila, poput prenosa. Do sada je jedini pokazatelj najpogodnijeg trenutka za promenu brzine koji je dostupan vozačima bio prikaz malih strelica na instrument tabli. Aktivna papučica gasa je dostupna sa opcijom opipljivog indikatora najpogodnijeg trenutka za promenu brzine. „Papučica javlja vozaču kada se krivulja ekonomičnosti i brzine presecaju”, izjavio je Sejbert. Ako vozač još uvek želi da malo ubrza pre promene brzine, dovoljno je da malo jače pritisne papučicu.

Hibridi: prethodno upozorenje o ponovnom uključivanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem Dostupna je dodatna mogućnost uštede goriva u kombinaciji sa start-stop sistemom vožnje na inerciju, odnosno isključivanja motora tokom samog kretanja, radi uštede goriva. Bosch procenjuje da se motor na taj način može isključiti 30 odsto vremena tokom svake vožnje. Papučica gasa se može podesiti tako da obavesti vozača o pogodnom trenutku za prebacivanje na mod vožnje na inerciju. Sa elektrifikacijom pogonskih sklopova, ova inovativna tehnologija nudi i druge prednosti. Papučica nudi i mogućnost uštede goriva kod hibridnih vozila, jer obaveštava vozače kada se vozilo prebacuje sa rada električnog motora na rad motora na unutrašnje sagorevanje, pa se može primeniti manji pritisak na papučicu za gas.

1-GS-21418-e

Međutim, prednosti aktivne papučica gasa nisu vidljive samo na polju uštede goriva. Aktivna papučica za gas čini vozila sigurnijim. Razlog tome je što se ova inovativna komponenta može povezati sa celim nizom sistema za pomoć. Na primer, kada je povezan sa sistemima upozorenja o sudaru, sistem putem vibracija vozačima daje signal upozorenja da ne povećavaju brzinu. Sve što je potrebno je jednostavna promena softverskih podešavanja, kako bi se prilagodila vrsta i jačina kontaktne povratne informacije s obzirom na specifikacije proizvođača automobila.

Papučica za gas povezana sa internetom: signali upozoravaju o vozačima koji voze u suprotnom smeru ili saobraćajnim gužvama na putu Inovativna Bosch papučica gasa se može povezati i sa navigacionim sistemom, što omogućava upozoravanje vozača ako se, na primer, približava oštroj krivini pri prevelikoj brzini. Pored toga, papučica za gas može da se poveže i sa kamerom koja prepoznaje znakove za ograničenje brzine. Ako vozači prekorače ograničenje brzine, papučica gasa ih upozorava putem vibracije ili kontrapritiskom. Povezanost sa internetom nudi još više mogućnosti. Inovacija iz kompanije Bosch je već izvedena za automobile koji su povezani sa svojom okolinom. Putem vibrirajuće papučice, povezani automobil će osobi za volanom preneti upozorenja o opasnim situacijama – o vozačima koji voze u suprotnom smeru, nepredviđenim gužvama, saobraćaju na raskrsnicama i drugim opasnostima na planiranoj ruti.