NOVI PROIZVODNI PROGRAM KOMPANIJE RENAULT TRUCKS “GARANTOVANO PROIZVEDENO U FRANCUSKOJ”

Kompanija Renault Trucks dobila je etiketu “Garantovano proizvedeno u Francuskoj” (“Guaranteed Made in France”) za vozila Renault Trucks T, C, K, D i D WIDE. Reč je o jedinom sertifikatu kojim se potvrđuje francusko poreklo proizvoda, a dodeljuje ga Udruženje ProFrance, kojim predsedava Iv Žego /Yves Jégo/. Simbol “Garantovano proizvedeno u Francuskoj” još jednom potvrđuje povezanost kompanije Renault Trucks sa Francuskom i naglašava ekspertizu proizvodnih pogona u Blenvil-sir-Ornu /Blainville-sur-Orne/, Burg-an-Bresu /Bourg-en-Bresse/ i Lionu /Lyon/.origine_france_garantie_renault_trucks_1

Istorija kompanije Renault Trucks počela je 1894. godine kada je predstavljen prvi Berlie /Berliet/ motor. Od tog trenutka, Renault Trucks nikada nije napuštao Francusku i još uvek proizvodi svoja vozila u toj državi. To potvrđuje i sertifikat “Garantovano proizvedeno u Francuskoj” koji dodeljuje Udruženje ProFrance, zvanična i nezavisna institucija. Za klijente kompanije Renault Trucks oznaka predstavlja garanciju da su vozila Renault Trucks T, C, K, D i D WIDE proizvedena u Francuskoj i da kupovinom Renault Trucks vozila doprinose razvoju francuskog industrijskog sektora.origine_france_garantie_renault_trucks_2 Osim toga, ovaj simbol potvrđuje povezanost kompanije Renault Trucks sa Francuskom i naglašava ekspertizu proizvodnih pogona u Blenvil-sir-Ornu (Kalvados), Burg-an-Bresu (En) i Lionu (Rona). Svi zaposleni će biti ponosni na ovo priznanje, budući da ono naglašava nacionalnu dimenziju njihovog svakodnevnog posla. Renault Trucks vozila su jedini kamioni kojima je dodeljen ovakav sertifikat.

Dva bitna kriterijuma moraju da budu zadovoljena da bi ProFrance dodelio sertifikat. Prvi zahtev je da sve glavne faze kreiranja i izrade proizvoda moraju da se odvijaju u Francuskoj. A drugi da najmanje 50% od jediničnih troškova cene proizvoda mora da bude potrošeno u Francuskoj. Prijave proveravaju institucije kvalifikovane za izdavanje sertifikata, a prema izboru Udruženja ProFrance.origine_france_garantie_renault_trucks_3

Sertifikat “Garantovano proizvedeno u Francuskoj” dodeljen je kompaniji Renault Trucks u februaru 2014. godine, rok važnosti je tri godine, a provere će se vršiti jednom godišnje.