MOL Grupa ulazi u posao reciklaže plastičnih masa kupovinom Aurora Grupe

DCIM\100MEDIA\DJI_0333.JPG

MOL Grupa objavila je da je potpisala ugovor o kupoprodaji sa Aurorom, kompanijom koja proizvodnju zasniva na reciklaži plastike, smeštenu u blizini pogona automobilske industrije i klastera za konverziju plastike u Baden-Wurttembergu, u Nemačkoj.

Aurora je nemačka kompanija srednje veličine, sa sedištem u Neuensteinu, sa jedinstvenim konceptom zatvorene petlje koji minimizira otpad i podrazumeva prikupljanje postindustrijskog plastičnog otpada, njegovu preradu za  upotrebu u automobilskoj i drugim industrijama. Portfolio kompanije uglavnom se sastoji od inženjerske plastike i polipropilenskih jedinjenja zasnovanih na reciklaži. 

MOL će, ovom investicijom, biti u mogućnosti da ponudi širok asortiman visoko kvalitetnih poliamidnih, polipropilenskih i drugih elemenata zasnovanih na reciklaži, dopunjavajući svoj postojeći portfolio polipropilena i polietilena. Uzimajući u obzir Aurorinu ekspertizu i koncept zatvorene petlje, MOL će omogućiti korisnicima da na efikasan način dostignu veći sadržaj recikliranog materijala u svojim krajnjim proizvodima.

Jedan od temelja Strategije 2030 MOL Grupe je proširenje petrohemijskog lanca vrednosti. U vezi sa tim, MOL planira da do kraja naredne decenije uloži oko 4,5 milijardi dolara u projekte petrohemije i hemije. Prerada i recikliranje su među ključnim oblastima definisanim MOL-ovom Strategijom 2030, a automobilska industrija je strateški sektor gde i MOL i Aurora prepoznaju rastuću tražnju za recikliranim materijalima.