MOBIL AUTO TV – Konferencija o 4.0 tehnološkoj revoluciji u FCA

MOBIL AUTO TV – Konferencija o 4.0 tehnološkoj revoluciji u FCA

12/06/2018 Off By admin@mobilpublic

Industrija razvijenih zemalja bazira se na fabrikama budućnosti (the Factory of the Future (FoF), digitalnoj proizvodnji (Digital Manufacturing) i sajber-fizičkoj proizvodnji (Cyber-Phisical Manufacturing), a potrebno je da Srbija krene putem industrijalizacije kako bi ostvarila visoke stope rasta i opstala u sve surovijoj tržišnoj utakmici u svetu.