Mobil Auto TV – Honda predstavila prodajne rezultate u Srbiji u 2015.  i planove za 2016.  godinu