14/06/2024

Mobil Auto TV – Dizajn solarnih automobila – Intervju sa Markom Lukovićem, dizajnerom

Proces istraživanja Marka Lukovica ukljucivao je umetnicki i kreativni deo, takođe i eksperimentalni deo pomoću naučnih metoda validacije i optimizacije mnogih idejnih rešenja i pravaca, a sve to pomoću specijalizovanih kompjuterskih softvera.