Mercedes-Benz – Pametni tempomat smanjuje potrošnju goriva

Mercedes-Benz – Pametni tempomat smanjuje potrošnju goriva

07/05/2014 Off By admin@mobilpublic

Stuttgart – Predictive Powertrain Control sistem omogućava dodatno unapređenje ekonomičnosti i lakoće rukovanja Mercedes-Benz teretnih vozila. Ovaj tempomat poznaje teren po kome se vozilo kreće, čime su izbegnute poteškoće i povećanje potrošnje goriva koji se javljaju kada vozite sa tempomatom na terenu koji obiluje uzbrdicama i nizbrdicama. Standardni sistemi, na primer, ne mogu da razlikuju ravan teren od uzbrdica i nizbrdica, koje su prirodni neprijatelji brze i ekonomične vožnje. Predictive Powertrain Control sistem može prepoznati upravo tu razliku.new-actros_multimedia_wallpaper_01_1024x768.jpg

Prvi “prediktivni” tempomat koji upravlja i radom automatskog menjača

Uvođenjem na tržište Predictive Powertrain Control sistema, Mercedes-Benz je postao prvi proizvođač na svetu koji nudi “prediktivni” tempomat sa mogućnošću upravljanja radom automatskog menjača. Već nekoliko godina, prethodna verzija ovog sistema bez mogućnosti upravljanja menjačem, je dostupna za teretna vozila Daimlerovog brenda Freightliner u SAD.

Od 2009 godine, sistem poznat pod imenom “Predictive Cruise Control” nudi vozačima u SAD sve prednosti konvencionalnog tempomata uz sposobnost predviđanja potreba sistema za prenos snage u skladu sa deonicom puta ispred vozila. Podaci o topografiji terena uz GPS pozicioniranje vozila su ovom sistemu dali mogućnost blagovremenog prilagođavanja rada motora predstojećoj saobraćajnoj situaciji čime se obezbeđuje ekonomična potrošnja goriva.

Daimler je prvi put prezentovao osnovne karakteristika “prediktivne” kontrole brzine 2005 godine tokom manifestacije “Papenburg Technology Days”. Sistem koji se ugrađuje u Freightliner vozila je razvijen na osnovu ovog istraživanja i u međuvremenu je u Mercedes-Benzu tehnički višestruko unapređen integracijom upravljanja radom automatskog menjača. Rezultat: Predictive Powertrain Control.new_actros.d2VsY29tZXNjcmVlbi5TaW5nbGU~-1686373185-FallbackImage

Do pet procenata manja potrošnja goriva

Novi Mercedes-Benz Predictive Powertrain Control sistem je konstruisan tako da prilikom određivanja optimalne brzine vozila i stepena prenosa menjača u obzir uzme uticaje uspona i nizbrdica na terenu po kome se vozilo kreće. Predictive Powertrain Control ispravlja tradicionalne mane koje je stari, neregulisani, tempomat nosio sa sobom i ostvaruje pozitivne i jasno merljive rezultate: kamioni za dugolinijski transport kao što je Novi Actros 1845 BlueTec 6 pod puni opterećenjem na dugim relacijama srednje težine ostvaruje uštedu od oko pet procenta u odnosu na istovetno vozilo sa konvencionalnim tempomatom.

U uporednom testu na dugim relacijama, kao što je na primer Stuttgart–Hamburg–Stuttgart, primetna je i lakoća upotrebe. Upravljanje sistemom je najvećim delom slična korištenju Actrosa bez Predictive Powertrain Control sistema.

Kratko upoznavanje vozača sa rukovanjem “predviđajućom” funkcijom “inteligentnog” tempomata je više nego dovoljno. Bez obzira da li je vozač iskusni profesionalac ili vozač početnik, potrošnja goriva je uvek manja na testiranoj ruti u odnosu na vozila bez Predictive Powertrain Control sistema.new-actros_multimedia_wallpaper_04_1024x768.jpg

Predictive Powertrain Control je podržan objedinjavanjem podataka

Predictive Powertrain Control je nova tehnologija koja omogućava da se u postojeće sisteme vozila integrišu spoljašnji podaci koji se odnose na okolinu vozila. Naročito, ova tehnologija povećava međusobnu interakciju inteligentnih kompjuterskih sistema za kontrolu motora i menjača sa kontrolnim parametrima koji su do sada uticali na rad kamiona samo kroz vozača koji je prošao adekvatnu obuku za ekonomičnu vožnju.

Ovo nije tajna za profesionalce: noga se sklanja sa pedale gasa neposredno pre dolaska na vrh brda. Ovime se štedi značajna količina goriva i ne gubi se mnogo vremena, ali standardni tempomat nije u mogućnosti da to primeni jer ne poznaje teren. Još jedan primer nečega što je iskusnim vozačima dobro poznato: ubrzajte dovoljno pre nailaska na uspon. Na taj način se smanjuje potreba za promenom stepena prenosa tokom uspona, i istovremeno se smanjuje potrošnja i trajanje putovanja. Ovo je takođe nešto što tradicionalni sistem ne poseduje a veoma je važno.new-actros_multimedia_wallpaper_03_1024x768.jpg

Znanje eksperta pored Vas

I na kraju, na prilazu vrha brda, vozači koji voze ekonomično znaju da je potrebno držati pedalu gasa pritisnutu samo dok se ne ostvari dovoljna inercija da vozilo i teret pređu preko pregiba do nizbrdice koji sledi.

Takođe i u ovom slučaju su performanse standardnog tempomata značajno ispod nivoa Predictive Powertrain Control sistema, kao i u mnogim drugim situacijama sa vozilima bez ovog sistema, bez obzira na znanje i iskustvo vozača – na primer, ukoliko vozač ne poznaje konfiguraciju terena, ako je vidljivost smanjena, ili u situacijama kada postoji skretanje pažnje (telefon I slično), ili jednostavno kad nakon dugog perioda vožnje počne da opada pažnja vozača i njegove sposobnosti više nisu na istom nivou kao na početku.