KOMPANIJA “FIAT AUTOMOBILI SRBIJA” PRIVREMENO OBUSTAVILA PROIZVODNJU U FABRICI U KRAGUJEVCU

08. septembar, Kragujevac – Uzroci ovog privremenog zastoja su eksternog karaktera i odnose se na dešavanja na evropskom i svetskom automobilskom tržištu, koja su uslovljena ekonomskim parametrima i samom ekonomskom krizom. U savremenom poslovanju, privremeno, kratkotrajno zaustavljanje proizvodnje jedan je od uobičajenih metoda koji se uspešno primenjuju u ovakvoj situaciji, omogućavajući kompaniji da ubrzo nastavi sa radom.Fiat Automobili Srbija 1

Kompanija FIAT Automobili Srbija, kao poželjan poslodavac, sa snažnim osećajem društvene odgovornosti, svesna je neophodnosti održavanja poslova za svoje zaposlene, kao i sopstvenog značaja za ekonomiju kako Kragujevca, tako i cele Srbije, pa je privremeno zatvaranje fabrike i usmereno upravo ka tome da se fabrika i poslovanje, a samim tim i radna mesta, ljudski i materijalni resursi sačuvaju i stave u punu funkciju u najskorije vreme.