14/06/2024

Vožnja u zimskim uslovima predstavlja pravi izazov za sve vozače, a posebno one mlade bez iskustva. Kada se na kolovozu nalaze sneg i led, način upravljanja vozilom značajno se razlikuje od normalnih uslova kada vozilom upravljamo po suvom kolovozu.

U periodu od 01. novembra do 01. aprila na vozilu moraju biti postavljeni zimski pneumatici na sva četiri točka ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Na mestima gde je obavezno korišćenje zimske opreme vozači moraju imati lance ili drugu opremu koja omogućuje povećanje trakcije između pneumatika i kolovoza.

1255495_61204004

Prilikom startovanja vozila potrebno je ostaviti vozilo nekoliko minuta da radi u mestu kako bi motor postigao radnu temperaturu. Nakon toga, potrebno je očistiti sneg i ukloniti led sa svih stakala na vozilu. Takođe je potrebno koristiti tečnost za stakla koja je prilagođena zimskim uslovima i bravice podmazati sa glicerinom.

Ključni saveti za bezbedno upravljanje vozilom u zimskim uslovima su:

• pažljivo pratite postavljenu saobraćajnu signalizaciju;
• izbegavajte nagle pokrete pri upravljanju vozilom;
• nemojte naglo ubrzavati i kočiti jer može doći do proklizavanja;
• za vreme vožnje lagano dodajte gas kako bi vozilo postepeno ubrzavalo;
• držite dovoljno odstajanje od drugih vozila;
• što manje vozite u prvom stepenu prenosa i uvek ranije menjajte stepen prenosa kako bi se smanjio obrtni moment koji se prenosi sa motora;
• na uzbrdicama i zaleđenim površinama koristite drugi stepen prenosa;
• prilikom kočenja kod vozila koja nemaju ABS, papučicu kočnice nemojte naglo pritiskati, već postepeno više puta i što više kočite motorom;
• ako upravljate vozilom koje ima ABS, nemojte puštati nogu sa papučice ukoliko prethodno osetite njeno pulsiranje;
• obavezno aktivirajte ABS i sve druge sisteme za kontrolu stabilnosti vozila;
• posebnu pažnju obratite prilikom kretanja u krivinama, na usponima i nizbrdicama;
• kada se vozilo zaglavi u snegu, nemojte naglo davati gas da se pneumatici ne bi dodatno ukopali, već postepeno više puta krenite napred i nazad kako bi se vozilo zaljuljalo i nakon toga savladalo prepreku.

1322954_42995720Mladim vozačima koji nemaju dovoljno iskustva u upravljanju vozilom u zimskim uslovima savetujemo da ne kreću na put dok se putevi ne očiste, odnosno da koriste javni prevoz. Posebno im savetujemo da u vreme zime iskoriste priliku da prođu obuku na odgovorajućim poligonima za upravljanje vozilom na snegu i ledu i pod nadzorom instruktora.