Godišnjica: 130 godina kompanije Bosch – priča o uspehu

Štutgart, Nemačka – Osnovan u novembru 1886. godine, sa porastom od 2 do samo 15 zaposlenih do 1891. godine. Iste godine, početni kapital je skoro u potpunosti potrošen, Bosch je bio primoran da zamoli svoju majku da bude garant, uzimajući dodatni zajam od banke i dostigavši ivicu nesolventnosti 1892. godine. Mnogo toga se desilo od tog perioda do danas. Danas, Bosch zapošljava približno 375.000 radnika i generiše godišnju prodaju od 70,6 milijardi evra. Prethodno nazvana „Radionica za preciznu mehaniku i električno inženjerstvo“ postala je jedna od deset najvećih nemačkih kompanija, i posluje u više od 150 zemalja. Zaista priča o uspehu.

539686

Inspiracija iz Sjedinjenih Američkih Država

Čak i u svojim mlađim godinama, otovren za nove razvoje i otvaranje novih tržišta je bilo od ključne važnosti za Roberta Boscha kao preduzetnika. Sa samo 23 godine odvažio se da pređe Atlantik, putujući u SAD kako bi radio sa Edisonom i stekao uvid u električno inženjerstvo. Istovremeno, električno inženjerstvo je više napredovalo u SAD nego u Evropi i sam Bosch se nadao da će biti u mogućnosti da iskoristi stečene veštine i pokrene obećavajući posao u Nemačkoj.

Dovoljno hrabar da rizikuje

Žedan akcije, mladi Robert Bosch se vraća u Nemačku 1886. godine i osniva svoju „Radionicu za preciznu mehaniku i električno inženjerstvo“ 15. novembra iste godine. Međutim, početna euforija je prerasla u frustraciju. Sa usporenim širenjem električnog napajanja u Štutgartu, električno inženjestvo je bilo blizu gašenja. Bosch je bio na ivici nesolventnosti. Uz pomoć malog broja mušterija
uspeo je da održi kompaniju u životu. Uspeh kome se nadao je izostao, čak i sa razvojem i radom javnog sistema rasvete. Kupci su imali manje razumevanja za električno inženjerstvo nego što se
Bosch nadao.

Ali Robert Bosch nije posustajao. Vođen optimizmom, željom za akciju i apsolutnom verom u sebe i svoje zaposlene, nastavio ja da traga za novim
poslovnim prilikama.

“Jaki ljudi nemaju potrebe za stalnom zabrinutošću o tome šta ljudi misle o njima. Takvi ljudi obično imaju visoko mišljenje o sebi – dovoljno visoko kako bi bili u mogućnosti da povere drugima odgovornost, učeći ih da prihvate i koriste tu odgovornost, inspirišući ih da uživaju u svom radu i uspehu.”
Robert Bosch

539691

Iskra genijalnosti

1897. godina može biti jedna od najvažnijih godina u istoriji kompanije. Ta godina je označena kao početak uspona kompanije Bosch kao globalnog igrača. Od 1887. kompanija je proizvodila uređaje za paljenje stacionarnih motora na elektro-agregatima u zgradama. Do 1896. godine napravljeno je ukupno oko 1.000 takvih uređaja, ali posao je i dalje bio u stagnaciji. Godinu dana kasnije, upravo to se promenilo. Kupci su zahtevali uređaje za paljenje koji se mogu koristiti u benzinskim motorima – uređaj za paljenje koji nije postojao do tada.

Nemoguće? Bosch je zahtevao od svog menadžera fabrike Arnolda Zehringera da poveća i poboljša postojeće uređaje za paljenje. To je predstavljalo ogroman rizik, međutim za Bosch to je značilo odlučujući proboj koji će od njihovog vlasnika napraviti industrijalca. To je zbog toga što se ispostavilo da je magnetno paljenje jedini pouzdani sistem za tadašnje automobile. Sa uspehom automobila posle 1900., Bosch je postao svetska kompanija. Bosch je prodao 50.000 sistema paljenja u prvih pet godina. Do 1912. godine prodato je dva miliona komada.

“Ljudi mogu reći da ja nisam pronalažač, zaista, ja se ni ne pretvaram da jesam. Ja sam zapravo čovek koji je uspeo – zahvaljujući upornosti i izdržljivosti, dobrom primeru i dobrom odnosu prema saradnicima – da izgradi kompaniju koja ima dobru reputaciju širom sveta. U velikoj meri svoj uspeh dugujem sopstevnoj istrajnosti koja je sprečila da iz moje radionice izlaze proizvodi slabog kvaliteta.”
Robert Bosch

539701

Najviše 100 zaposlenih

Ogroman uspeh magnetnog paljenja je bilo nešto što ni sam Robert Bosch nije očekivao. Kada je odlučio da 1900. godine sagradi sopstvenu fabriku, planirao je da zaposli oko 200 radnika. Istovremeno, zapošljavao je 30 radnika i razmišljao je o iznajmljivanju dela nove fabrike. Pretpostavljao je da njegova kompanija neće porasti preko 100 zaposlenih. Nije bio u pravu: samo osam godina kasnije, Bosch je zapošljavao više od 1.000 zaposlenih.

“Posebno bih istakao da sam uvek verovao u to da je važno korektno plaćati svoje radnike i osoblje i odnositi se prema njima, ne sa visine, već kao prema ravnopravnim partnerima sa jednakim pravima.”
Robert Bosch

Rana internacionalizacija stvara nove tržišne prilike

Kao revnosan preduzetnik sa vizionarskim stavom, Robert Bosch posmatra uspeh svog magnetnog paljenja sa skepticizmom. Svestan činjenice da njegova kompanija zavisi od jednog proizvoda, otvorio je nova tržišta širom sveta. Od 1908. godine nadalje, sistemi paljenja kompanije Bosch su bili dostupni na svim kontinentima. To je pomoglo rastu firme i popločalo put kako bi Bosch postalo internacionalno ime. Bosch je dostigao dugoročnu stabilnost sa dodatnim proizvodima za automobile, kao i električnim alatom, kućnim aparatima i industrijskom tehnologijom.

“Prema mom iskustvu, ne postoji ništa gore po kompaniju od želje za preovlađivanjem i ostajanjem na vrhuncu, bez zdrave konkurencije. ”
Robert Bosch

Poslovne oblasti se menjaju, odgovornost ostaje

Sposobnost prilagođavanja obezbeđuje opstanak kompanije, kao i izbegavanje poslovanja sa gubitkom – što predstavlja važan zajednički imenitelj koji održava pravi put kroz istoriju kompanije. Ključna karateristika Roberta Boscha i njegovih naslednika je uvek bila njihov osećaj odgovornosti prema zaposlenima, a ne samo trka za profitom za svoje dobro. Potrebna je spremnost na promenu u skladu sa nestalnim ekonomskim uslovima, kako bi se održala kompanija i njena radna snaga. Robert Bosch je to rekao ovako: “Ukoliko moje magnetno paljenje nema dugoročan uspeh, kako bih zaposlio svoje osoblje onda?“