Elektromobilnost – oblast koja će u budućnosti imati veliki značaj

Bosch procenjuje da će oko 20 miliona hibridnih i električnih vozila biti proizvedeno u 2025. godini. Bosch smatra da je elektromobilnost oblast koja će biti veoma značajna u budućnosti. U skladu sa tim, dobavljač tehnologija i usluga, osniva poslovnu jedinicu specijalizovanu za elektromobilnost, koja će biti deo novog odeljenja za pogonska rešenja (Powertrain Solutions).

Od 2018. godine, ovo odeljenje će obuhvatiti i aktivnosti kompanije u oblasti elektromobilnosti, kao i postojeća odeljenja za benzinske sisteme (Gasoline Systems) i dizel sisteme (Diesel Systems). Na taj način, kompanija Bosch će ubuduće snabdevati postojeće i nove kupce svim pogonskim tehnologijama iz jednog izvora. Uz razvoj elektromobilnosti, Bosch će intenzivno unapređivati i motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Pored 20 miliona novih hibridnih i električnih vozila, u 2025. godini će se naći i oko 85 miliona novih vozila sa benzinskim i dizel pogonom na putevima širom sveta.

„Bez obzira da li je u pitanju tehnologija za dizel ili benzinske motore ili elektromobilnost, za proizvođače automobila Bosch je partner broj jedan u oblasti inženjerstva i tehnologije. Mi smo strateški pripremljeni za prelazak na električni pogon“, kaže Dr Rolf Bulander, predsednik poslovnog sektora Mobility Solutions kompanije Bosch i član upravnog odbora firme Robert Bosch GmbH.

„Bilo da je u pitanju gorivo ili struja, Bosch će i u budućnosti da koristi pogonski sklop. S obzirom na to da još uvek nije jasno koji pogonski sklop ili koja kombinacija različitih sklopova će najviše biti u upotrebi, odlučili smo se za dvostruki pristup i nastavljamo da unapređujemo stručnost i znanje kako u oblasti elektromobilnosti tako i u oblasti motora sa unutrašnjim sagorevanjem“, dodaje Bulander.

Kao tehnološki i tržišni lider u oblasti pogonskih sistema, Bosch aktivno utiče na transformaciju koncepta mobilnosti. Novo odeljenje za pogonska rešenja (Powertrain Solutions) ponudiće u budućnosti širok asortiman tehnologija koje će ljudima širom sveta omogućiti da se prevezu od tačke A do tačke B na efikasniji i ekonomičniji način uz manji uticaj na životnu sredinu.

Značajne investicije u inovativna pogonska rešenja

Svake godine Bosch ulaže nekoliko milijardi evra u poboljšanje pogonskih rešenja. U potrazi za inovacijama u oblasti elektromobilnosti, kompanija godišnje ulaže 400 miliona evra. Veći deo ulaganja se odnosi na istraživanje i razvoj akumulatora. Na globalnom nivou Bosch je jedini dobavljač komponenti za klasične automobile koji se bavi istraživanjem kako postojećih tako i budućih tehnologija gorivih ćelija. Kompanija je već primila više od 30 porudžbina u oblasti elektromobilnosti od internacionalnih proizvođača automobila. Oko 1.800 Bosch stručnjaka radi na razvoju elektromobilnosti za budućnost.

Približavanje tržištu i kupcima

Otvaranjem novog odeljenja za pogonska rešenja (Powertrain Solutions), Bosch želi da ponudi svojim kupcima podršku za pogonske sisteme koristeći jedan izvor, kao i da u sve većoj meri nudi kompletna sistemska rešenja pored pojedinačnih komponenti. „Sve više naši kupci imaju zahteve koji se ne odnose samo na motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Dinamični prelazak na elektrifikaciju biće od glavnog značaja za oblikovanje novog odeljenja. U takvom procesu transformacije, mi ćemo moći da pružimo podršku našim kupcima putem znanja i tehnologije“, kaže Bulander.

Strateški gledano, odeljenje za pogonska rešenja (Powertrain Solutions) će se fokusirati na tri glavna segmenta: putničke automobile i kamione sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i hibridnim pogonskim sistemima, i električna vozila. Ovo podrazumeva širok spektar izazova. „Vidimo ogroman potencijal u elektromobilnosti i komercijalnim vozilima. Kada su u pitanju putnička vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, naš glavni cilj će biti da poboljšamo njihovu efikasnost“, kaže Bulander. Biće potrebne tehničke inovacije za sva pogonska rešenja. Na kraju će samo kompanije čiji proizvodi dodatno smanjuju potrošnju goriva i emisiju gasova ostati konkurentne u dužem vremenskom periodu.

Promene na tržištu

U narednim godinama, Bosch će paralelno razvijati sve pomenute tehnologije. Samo na ovaj način kompanija će biti u stanju da brzo i fleksibilno reaguje na promene na tržištu i to u svim oblastima koje se odnose na pogonski sklop. Nema sumnje da će mobilnost u budućnosti biti elektrifikovana. U ovom trenutku, međutim, ne može se pouzdano predvideti kada, koliko brzo i u kom obliku će promena nastupiti.

Odeljenje za pogonska rešenja (Powertrain Solutions) će okupiti oko 88.000 saradnika na više od 60 lokacija u 25 zemalja širom sveta. Saradnici iz odeljenja za benzinske sisteme (Gasoline Systems) i odeljenja za dizel sisteme (Diesel Systems) već sada uspešno sarađuju. Od 2018. godine ova saradnja će se dodatno osnažiti u novom odeljenju. Usled reorganizacije broj zaposlenih će praktično ostati nepromenjen. Detalji buduće organizacije će biti utvrđeni u saradnji sa predstavnicima zaposlenih. Planirano je da novo odeljenje i njegove tri jedinice počnu sa radom početkom 2018. godine.