Greenway Services, prevoznička kompanija specijalizovana za isporuke potpuno električnim vozilima pod nazivom “poslednji kilometar”, sve svoje klijente opslužuje vozilima Renault Trucks Maxity Electric još od 2011. godine. Ukupna kilometraža svih vozila iz voznog parka firme Greenway Services do danas iznosi više od 220.000 km. Drastično povećanje obima poslovanja dovelo je do toga da ovaj prevoznik poruči još dva vozila Maxity Electric i proces isporuke je u toku.

Od momenta kada su 2011.godine prvi put izašla na put, Renault Trucks Maxity Electric vozila koja koristi firma Greenway Services prešla su više od 220.000 km po Parizu i pariskim predgrađima. Greenway Services u svom voznom parku već ima 10 vozila Maxity Electric, a uskoro će preuzeti još dva.

01-renault-maxity-kamion-trucks-elektricni-pogon

“Naš cilj je da vodimo računa o životnoj sredini i da to uskladimo sa kvalitetom naših usluga”, objašnjava Nikola Moris /Nikolas Morisse/, generalni direktor kompanije Greenway Services. “Zahvaljujući vozilima Maxity Electric, našim klijentima možemo da garantujemo da prilikom isporuka pod nazivom ‘poslednji kilometar’ apsolutno ne zagađujemo okolinu, da nema izduvnih gasova i buke i da štetan uticaj na one koji žive u blizini zona naših aktivnosti strogo održavamo na minimumu.”

02-renault-maxity-kamion-trucks-elektricni-pogon

Samo Maxity Electric vozilo kompanije Renault Trucks ima sve što je potrebno da bi se ispunili ciljevi firme Greenway Services. U vozilo staje oko 1,5 t tereta, a njime može da upravlja i osoba koja ima vozačku dozvolu B kategorije. Pokreću ga litijum-jonske baterije najnovije generacije koje se dopunjuju sedam sati po ceni od oko 2,00 evra na dan. Baterije su sada izbaždarene tako da, kada su potpuno pune, vozilo može da pređe oko 100 km u toku jednog dana. “Visoka nosivost i radni opseg vozila Maxity Electric omogućavaju nam da logističke planove prilagodimo potrebama naših klijenata, da optimizujemo naše ture i da na taj način amortizujemo dodatne troškove koji su neminovni kod svih vozila na električni pogon”, objašnjava Nikola Moris. Firma Greenway Services usvojila je kompletan ekološki pristup i svojim klijentima, osim isporuke, nudi i dodatne usluge, kao što su prikupljanje i reciklaža ambalaže, paleta, folija i kartonskih kutija na kojima se roba isporučuje, kao i uslugu Zelena kutija (prikupljanje baterija, lampi, papira i potrošnog materijala iz prodavnica).

03-renault-maxity-kamion-trucks-elektricni-pogon