21/07/2024

Dizajniranje kamiona zahteva da proniknemo u budućnost

Proces razvoja novog kamiona počinje mnogo pre samog predstavljanja vozila. Tokom tog perioda dosta toga može da se promeni. Potrebno je sagledati budućnost da bi se razvio dizajn koji, u trenutku pojavljivanja, neće biti samo savremen, već i inovativan.

“Počeli smo da radimo na novom Volvo FH jos 2006. godine”, kaže Rikard Orel /Rikard Orell/, direktor dizajna u kompaniji Volvo Trucks. “U to vreme niko nije čuo za iPhone. Ali, kada je 2012. lansiran Volvo FH, pametni telefoni su iznenada postali sastavni deo društva. Moramo biti u stanju da predvidimo ovakve promene.”

Sveobuhvatna informisanost o poslu je važan deo procesa projektovanja da bi moglo da se predvidi kako će se svet razvijati za pet, deset i petnaest godina. Tu spada sve, od intervjuisanja vozača, do istraživanja trendova u tehnologiji i kulturi.T2014_0453

“Proizvodni ciklusi u okviru transportne industrije traju duže nego u drugim industrijskim granama. Budući da smo lider u ovoj industriji, imamo veliku odgovornost da utičemo na razvoj tako da on poprimi održivu putanju”, kaže Rikard Orel.

Pre godinu dana Volvo Trucks je završio najveći poduhvat u istoriji robne marke. Šest novih modela kamiona je predstavljeno za manje od godinu dana. Svaki model ima tri zajedničke karakteristike u dizajnu: gvozdeni znak se sada nalazi na upečatljivom mestu, odmah ispod vetrobranskog stakla, maska hladnjaka je veća, ima mustru u obliku saća, a farovi imaju oblik slova V. Međutim, najveći izazov za dizajnerski tim bio je da naglase razlike između svakog modela.

“Naša nova serija kamiona je kao neka porodica. Sastoji se od pojedinaca koji imaju svoje sopstvene ličnosti. Upravo na ovim razlikama je i zasnovana prava snaga serije. Trudili smo se da za svaki model stvorimo jedinstvene karakteristike koje će odgovarati njegovoj nameni, upotrebi i radnom okruženju”, kaže Rikard Orel.T2014_0460

Prilikom izrade nove serije kamiona, najviše smo se fokusirali da zamislimo specifično radno okruženje u kojem će se naći svaki od modela. Upotreba inspirativnih slika bila je važno sredstvo u ovom delu procesa projektovanja.

“To je tradicionalna tehnika projektovanja koja nam pomaže da uhvatimo suštinu onoga što želimo da izrazimo”, kaže Asok Džordž/ Asok George/, rukovodilac dizajna spoljašnjosti kamiona u kompaniji Volvo Trucks. “To je posebno važno u našoj industrijskoj grani, s obzirom na to da stvaramo složen proizvod koji često predstavlja i radno mesto i dom. Moramo da mislimo na tehničke uslove i zakonske propise, ali i da premašimo zahteve klijenata. Sve to je veoma zahtevno, ali, budući da dizajneri razmišljaju u slikama, koristimo inspirativne slike da bismo stimulisali naš kreativni proces.”

Tokom procesa, izraz i ličnost koje smo hteli da postignemo kod svakog novog modela bile su predstavljene nizom slika. Za vodeći model Volvo FH16 jedna od slika je bila krdo divljih konja.T2014_0456

“Volvo FH16 je najmoćniji serijski proizveden kamion na svetu i prirodno je da puca od snage, ali nismo želeli da izgleda agresivno. Naprotiv, treba da pokaže svoju moć na prefinjen način. Gracioznost divljih konja bila je fantastična inspiracija – oni svoju snagu i slobodu izražavaju na elegantan način”, kaže Asok Džordž.

Tabla sa inspiracijama za novi Volvo FMX su različite slike teških radnih uslova i izdržljivih materijala. Krajnji rezultat je kamion koji je robustan i spolja i iznutra.

“Slika Džejms Bonda dobro opisuje karakter novog Volvo FMX-a. Agent 007 izgleda odlično u smokingu, ali je isto toliko atraktivan i posle borbe. Isto važi i za novi Volvo FMX, ona mora da bude kul, čak i posle nekoliko teških udaraca”, navodi Asok Džordž.

Još jedan aspekt rada je razumevanje i ugrađivanje zakonskih propisa u proces projektovanja, što takođe ima veze sa funkcionalnošću kamiona.T2014_0459

“Velika maska hladnjaka na novom Volvo kamionu izgleda kao da je sa razlogom velika. Novi kamion dobija dizajn prepoznatljiv za identitet porodice, ali najvažnije je da je oblikovan na određeni način, jer je Euro VI motorima potrebno više vazduha. Dakle, činjenica da su naši kamioni sada još više ekološki efikasni uticala je i na prirodu dizajna”, kaže Asok Džordž.

Kada je definisana jasna vizija cele serije, sledeći izazov bio je da se realizuje svaki model ponaosob, da se uzmu u obzir sva tehnička ograničenja i proizvodni zahtevi, ali da se ne izgubi originalna vizija.

“Počeli smo da skiciramo našu novu seriju kamiona daleke 2006. godine, a vozila će se viđati na drumovima još čitav niz godina. Sve to u velikoj meri utiče na našu sposobnost da zamislimo budućnost, tako da je tačno da dizajn predstavlja i kreativnost, ali i ugrađivanje željene budućnosti u stvarnost. To je metodički zanat zasnovan na našem znanju, shvatanju naših kupaca i šire zajednice”, kaže Rikard Orel.