19/05/2024

Digitalna zaštita: kada motocikli i automobili međusobno komuniciraju

Štutgart, Nemačka – Prvi topli dani u godini označavaju početak motociklističke sezone, a nažalost i porast broja saobraćajnih nezgoda. Od svih učesnika u saobraćaju motociklisti su najviše izloženi riziku, u 18 puta su većoj opasnosti od nezgode u odnosu na vozače automobila. Prošle godine, samo u Nemačkoj se dogodilo približno 30.000 motociklističkih nezgoda, od kojih je oko 600 bilo fatalno. Jedan od glavnih razloga za to jeste činjenica da su motociklisti često neprimetni u saobraćaju, kako na raskrsnicama, tako i pri preticanju.

Bosch to želi da promeni. Sa svojim parterima, kompanijama Autotalks, Cohda Wireless i Ducati, razvio je prototip pametnog rešenja. „Omogućili smo međusobnu komunikaciju između motocikala i automobila, čime se stvara digitalna zaštita za motocikliste,” izjavio je dr Dirk Hohejzel, član upravnog odbora kompanije Bosch. Prvenstveni cilj je sprečavanje da uopšte dođe do opasnih situacija.

Zahvaljujući umreženosti bi mogla da se spreči skoro trećina motociklističkih nezgoda

Prema procenama istraživanja nesreća kompanije Bosch, komunikacijom između motocikala i automobila bi mogla da se spreči skoro trećina motociklističkih nezgoda. „Sigurnosnim sistemima kao što su ABS i kontrola stabilnosti motocikla Bosch je vožnju motocikla već učinio bezbednijom.

Umrežavanjem motocikala podižemo sigurnost na novi nivo”, rekao je Hohejzel. To funkcioniše na sledeći način: do deset puta u sekundi, vozila u radijusu od nekoliko stotina metara razmenjuju informacije o vrstama, brzini, položaju i smeru kretanja vozila. Daleko pre nego što vozači ili senzori njihovih vozila primete motocikl, ova tehnologija ih obaveštava da im se približava motocikl omogućavajući im da na vreme obrate pažnju na određeni deo puta. Na primer, tipične opasne situacije nastaju kada se motocikl otpozadi približi automobilu na putu sa više traka, uđe u mrtvi ugao automobila ili pređe u drugu traku zbog preticanja. Ukoliko sistem prepozna potencijalno opasnu situaciju, na to može upozoriti vozača automobila ili motocikla zvukom alarma i blinkanjem upozorenja na instrument tabli. Na taj način svi učesnici u saobraćaju primaju bitne informacije koje aktivno pomažu u sprečavanju nezgoda.

Vozila razmenjuju informacije u samo nekoliko milisekundi

Javni WLAN standard (ITS G5) služi kao osnova za razmenu podataka između motocikala i automobila. Vreme prenosa od samo nekoliko milisekundi između predajnika i prijemnika omogućava brzu razmenu podataka o trenutnoj situaciji na putu, u realnom vremenu. Vozila koja su parkirana ili stoje u mestu takođe šalju podatke svim prijemnicima u blizini. Kako bi se omogućilo da udaljeniji vozači motocikala i automobila pouzdano prime potrebne informacije, tehnologija upotrebljava više veza koje se nadovezuju jedna na drugu (eng. multi-hopping) za automatsko prosleđivanje informacija sa jednog vozila na drugo. Na taj način u kritičnim situacijama svi učesnici u saobraćaju znaju šta se dešava i mogu unapred preduzeti odgovarajuće radnje.