Brza stopa rasta: Bosch grupa je u 2014. uvećala prodaju i maržu

Štutgart – Prema preliminarnim podacima, Bosch grupa je povećala prodaju za 6,2 procenata u 2014. godini, na 48,9 milijardi evra. Nakon usklađivanja sa efektima deviznog kursa, prodaja je porasla za 7,2 procenata. Na rezultate prodaje su negativno uticali efekti deviznog kursa u iznosu od skoro 500 miliona evra. Dobavljač tehnologije i usluga je takođe poboljšao svoju položaj u pogledu profita u 2014. godini. Prema preliminarnim podacima, dobit Bosch grupe pre kamata i poreza (EBIT) dostiže skoro tri milijarde evra, a sa EBIT maržom otprilike 6,1 procenata.!cid_88008EAC68F8604F8B454D3DEFA0DA26@bosch

Ovo je za otprilike jedan postotni poen bolje vrednosti za 2013. godinu, prilagođeno za jednokratne i vanredne efekte. “Uprkos teškim ekonomskim uslovima, uspeli smo da ispunimo svoje poslovne ciljeve za 2014. godinu,” rekao je dr Volkmar Denner, predsednik upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH. “Naša strategija inovacija se isplatila. Naš poslovni uspeh u protekloj godini je dokaz za to. U 2014. godini smo dodatno unapredili naš položaj na tržištu i konkurentnost u mnogim oblastima.”

Dodatno, akvizicija kompanije BSH Hausgeräte GmbH i planirana kompletna akvizicija kompanije ZF Lenksysteme GmbH će omogućiti kompaniji Bosch da ojača svoju poziciju u dve rastuće oblasti, inteligentni domovi i automatska vožnja. Bosch grupa je ostvarila rast prodaje od nekih 17 procenata u Azijsko-pacifičkoj regiji. Nakon usklađivanja sa efektima deviznog kursa, rast je iznosio otprilike 20 procenata. U Severnoj Americi, prodaja je porasla za otprilike 8,6 procenata u odnosu na prethodnu godinu.

Nakon usklađivanja sa efektima deviznog kursa, rast prodaje je bio skoro dvocifren. U Južnoj Americi, prodaja je u odnosu na prethodnu godinu blago opala nakon usklađivanja sa efektima deviznog kursa. Nominalno, prodaja je za više od 10 procenata niža nego u 2013. godini. U Evropi je prodaja dobavljača tehnologije i usluga porasla za oko 2 procenta, uprkos ekonomskim teškoćama u kojima se ova regija našla.!cid_9822007F328560488C424E5679867366@bosch

Širom sveta je ukupan broj zaposlenih Bosch grupe dostigao broj od 290,000 saradnika na dan 31. decembra 2014. godine. To je skoro 9.100 više ljudi nego u prethodnoj godini. Poslovni razvoj u 2014. Godini po poslovnim sektorima Prema preliminarnim podacima, poslovni sektor Mobilne tehnologije – nekada Automobilska tehnologija – je porastao više nego dvostruko brže od automobilnog tržišta sa sveobuhvatnim portfoliom komponenti, sistema i usluga.

Prodaja poslovnog sektora Energetske i građevinske tehnologije u 2014. godini je grubo rečeno bila u rangu sa prethodnom godinom. U poslovnom sektoru Roba široke potrošnje, Bosch je imao uspešnu 2014. godinu sa električnim alatima za profesionalce i alatima za merenje. Ukupna prodaja poslovnog sektora Industrijske tehnologije je bila niža nego u 2013. godini, a nakon usklađivanja sa podacima prodaje iz 2013. godine radi konsolidacije, najnovije brojke su nešto više.

U godinama koje dolaze, Bosch grupa ima za cilj da iskoristi poslovne mogućnosti koje će se predstaviti kroz razvoj u oblastima povezivanja, automatizacije, elektrifikacije i energetske efikasnosti, kao i kroz sve veću važnost tržišta u nastajanju. “Želimo da igramo aktivnu ulogu u oblikovanju dalekosežnih i značajnih promena na našem tržištu i u našem tehnološkom okruženju, i želimo da se pripremimo za povezani svet”, rekao je Denner. Ovo se posebno odnosi na poslovni sektor Mobilne tehnologije.!cid_3E885936E373B14DBF744BDFDEC2F5F4@bosch

Denner je nastavio rečima: “Sebe vidimo kao dobavljača mobilnih tehnologija budućnosti, koja će biti automatizovana, povezana i elektrificirana. To uključuje komponente, sisteme i softverska rešenja, kao i usluge. U kombinaciji sa kompetentnošću naših integrisanih sistema, to znači da smo bolje pozicionirani od bilo koje druge kompanije u pogledu razvoja inovativnih mobilnih tehnologija za naše klijente.”

U razvoju svojih inovativnih rešenja, Bosch i dalje pridaje veliki značaj razvoju stručnosti na lokalnom nivou na tržištima u razvoju. “U 2015. godini, takođe, inovacije će biti glavni pokretači našeg rasta prodaje. Lokalni razvoj svakog tržišta je posebno važan”, rekao je Denner.