14/07/2024

BOSH pilot projekat parkiranja u Štutgartu

Štutgart, Nemačka – Kada vozači znaju da li je na parkingu za promenu prevoznog sredstva dostupno mesto, veća je verovatnoća da će parkirati svoje automobile i umesto njih koristiti usluge železnice za put do svog radnog mesta. To je osnovna ideja pilot projekta aktivnog upravljanja parkinzima koju Verband Region Štutgart (regionalno udruženje u Štutgartu) trenutno pokreće u saradnji sa društvom Robert Bosch GmbH.

!cid_E76B60FE6657F6418592886B013EFB71@bosch

Na 15 lokacija za parkiranje automobila radi nastavka putovanja javnim prevozom, uz železničke linije za putovanje na posao S2 (Šorndorf) i S3 (Baknang), senzori kompanije Robert Bosch GmbH će svakog minuta prepoznavati slobodna mesta za parkiranje i te informacije dostavljati u stvarnom vremenu, u skladu s planovima. Informacije o besplatnim mestima za parkiranje zatim će postati dostupne putem aplikacije i internet stranice VVS Udruženja za prevoz i tarife iz Štutgarta. Jedanaest gradova i zajednica na severoistoku šireg područja Štutgarta pristalo je da podrži ovaj pilot projekat. Oni će pružati internet veze i električnu energiju za lokacije na kojima se može parkirati automobil za nastavak putovanja javnim prevozom. Većina tih lokacija je u vlasništvu lokalnih opština koje njima upravljaju. Verband Region Štutgart će podržati taj projekat finansiranjem iz regionalnog programa čiji je cilj transformacija Štutgarta u eksperimentalni primer održivosti.

!cid_454B29678EB0834BA8EB599121CBD727@bosch

Za regionalnu direktorku udruženja Verband Region Štutgart, dr Nikolu Šeling taj projekat će doprineti većoj privlačnosti kombinovanja automobila sa javnim prevozom. „Primenom najnovije tehnologije u ovom projektu poboljšavamo uslugu u regiji.” U gradskim garažama za parkiranje dugi niz godina je uobičajena praksa brojanje koliko puta se podiže rampa radi računanja broja slobodnih parking mesta. „Ovo je neistraženo područje kada su u pitanju lokacije namenjene za prelazak iz automobila u javni prevoz”, tvrdi dr Jurgen Vurmtaler, zadužen za razvoj regionalnog poslovanja. Lokacije koje se koriste u pilot projektu nemaju rampe, a neke imaju više od jednog ulaza ili izlaza. „Uz pomoć naših senzora, parking mesta postaju deo ‘interneta stvari’. Preuzimamo težinu traženja slobodnih mesta na lokacijama za promenu prevoznog sredstva, sa leđa vozača. Time smanjujemo gužve koje se vezuju za potragu za parking mestima i smanjujemo njihov uticaj na okolinu na minimum”, izjavio je dr Dirk Hohejzel, član upravnog odbora društva Robert Bosch GmbH.

Pilot projekat će biti započet početkom 2016. ugradnjom Bosch senzora i sprovodiće se do juna 2018. Nivoi zauzetosti će se takođe proučavati i analizirati radi utvrđivanja da li utiču informacije u stvarnom vremenu o slobodnim mestima, na lokacijama za promenu prevoznog sredstva, na odluku vozača da se više voze autobusima i vozovima. Na području Štutgarta postoji više od 100 takvih lokacija sa 50 do 700 parking mesta. Najmanja lokacija u pilot projektu ima 49 mesta (Šorndorf), dok najveća ima preko 520 mesta (Vaiblingen).