21/07/2024

Bosch zvanično otvara novi istraživački kampus u Reningenu

[©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Reningen, Nemačka – Potpuno novo radno okruženje za kreativne umove: svojim istraživačkim kampusom u Reningenu, Bosch želi da ohrabri interdisciplinarnu saradnju, i na taj način dodatno poboljša svoju inovativnu snagu. U novom centru za istraživanje i napredni inženjering na periferiji Štutgarta, oko 1.700 kreativnih umova radi na primenjenim industrijskim istraživanjima. Na ceremoniji kojoj su prisustvovali savezna kancelarka, dr Angela Merkel, guverner Baden-Württemberg-a, Winfried Kretschmann, i mnogi drugi gosti iz sveta politike, poslovanja i akademske zajednice, i zvanično je otvoren istraživački centar.

[©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

 

„Poput univerziteta, naš kampus okuplja više fakulteta na jednom mestu. Želimo da naši istraživači ovde urade više od toga da samo razmišljaju o onome što budućnost može da donese. Takođe želimo da postanu i uspešni preduzetnici. Reningen je sopstveni Stenford kompanije Bosch. Istovremeno, ovim centrom pokazujemo da verujemo da je Nemačka pravo mesto za tehnologiju“, kaže dr Volkmar Denner, predsednik upravnog odbora kompanije Bosch. Kompanija je uložila oko 310 miliona evra u novu lokaciju. Istraživački kampus, čiji je moto „Povezani za milion ideja“, predstavlja središte globalne mreže za istraživanje i razvoj kompanije Bosch. Snabdevač tehnologijama i uslugama takođe namerava da ovde ojača i duh preduzetništva. Denner smatra da upravo u tome Nemačka kaska za konkurentima. „U Nemačkoj, ne postoje niti mogućnosti niti spremnost da se osnivaju kompanije. Potrebno nam je više start-up pokretačkog duha, posebno među visokoobrazovanim mladim osobama. U tom pogledu, univerziteti moraju da urade više od pripremanja svojih studenata za ispite u visoko specijalizovanim poljima.“

1-CR-21708

Inovacije za bolji kvalitet života
Očekuje se da će se u Reningenu stvoriti još više inovacija koje će poboljšati kvalitet života. Kampus okuplja brojne discipline iz oblasti nauke i tehnologije. Bilo da je u pitanju elektrotehnika, mašinstvo, informatika, analitika, hemija, fizika, biologija ili tehnologija mikrosistema – u Reningenu na tehničkim izazovima budućnosti sada radi ukupno 1.200 zaposlenih na korporativnom istraživanju i naprednom inženjeringu, plus 500 studenata doktorskih studija i pripravnika. Do sada su se ovi istraživači nalazili na tri lokacije u širem području Štutgarta.

Tehnološka širina u istraživanju i naprednom inžinjeringu
U posebnoj atmosferi kampusa, pionirski umovi kompanije Bosch će raditi na novim proizvodima i inovativnim metodama proizvodnje. Njihov rad će se fokusirati na oblasti kao što su softverski inžinjering, tehnologija senzora, automatizacija, sistemi za asistenciju vozačima, i tehnologija akumulatora, kao i na poboljšanim pogonskim sistemima za automobile. Jedna od oblasti koja postaje sve značajnija je softverska ekspertiza – naročito za IoT povezivanje. „Kako bi Nemačka tehnološki ostala na vrhu u području povezanosti, moraju se sačuvati i proširiti ključne kompetencije na polju mikroelektronike i softvera. Ako to ne bude slučaj, nemačka industrija će zaostati. Nemamo razloga da se plašimo konkurencije u vidu IT kompanija. Ali naše industrijske kompanije ne bi trebalo da tu koknkurenciju shvate olako“, rekao je Denner.

1-PE-21686

Denner ipak veruje da je Bosch dobro pripremljen za trend povezivanja. Na primer, kompanija ne samo da je globalni tržišni lider na području za mikromehaničke senzore, nego uz to već godinama razvija i svoje softverske veštine. Bosch Grupa sada zapošljava više od 15.000 softverskih inženjera. Tri hiljade stručnjaka radi samo na „internetu stvari“. Bosch naročito vidi ogroman poslovni potencijal u uslugama koje će nastati kao rezultat povezivanja. „Ukoliko ne želimo da drugi iskoristi ove mogućnosti, onda mi moramo biti još brži i sa manje averzije prema riziku nego što je to ranije bio slučaj“, rekao je Denner. „Naši inženjeri moraju da razmišljaju kao poslovni ljudi u ranijoj fazi nego ranije. Ono što je tehnički izvodljivo ne treba samo da uzbudi naše istraživače, već i naše buduće kupce takođe.“

Nemačka mora da postane odvažnija
Denner dodaje da velika preduzeća kao što je Bosch moraju da stvore prostor u kojem će preduzeće i preduzetništvo moći da napreduju. Bosch predvodi svojim primerom. Kompanija je uspostavila svoju sopstvenu start-up platformu za nove oblasti poslovanja. Denner je naglasio da, ukoliko će „model Silikonske doline“ zaista da bude put napretka za Evropu, „mi moramo da naučimo da rizikujemo.“ Bosch start-up GmbH pomaže istraživačima kompanije Bosch da postanu uspešni poslovni ljudi. Na primer, vodi računa o stvarima kao što su poslovni prostor, finansiranje i drugi administrativni zadaci. Na taj način se nova preduzeća mogu od samog početka fokusirati na svoj proizvod i dovođenje istog na tržište. Robot za poljoprivredu Bonirob je jedan od prvih proizvoda koji je nastao tim putem. Start-up kompanije Bosch, Deepfield Robotics, je razvilo robota, veličine kompaktnog automobila, kao pomoć za uzgoj bilja i useva.

1-CR-21642

Najbolji radni uslovi za kreativne ideje
U istraživačkom centru koji se širi, postoji mnogo prostora za testiranje poljoprivrednog robota. Pored glavne zgrade, jedanaest zgrada sa laboratorijama i auto-servisima i dve zgrade za održavanje na licu mesta, postoji i moderan poligon za testiranje sistema za asistenciju vozačima. Raspored u pojedinačnim zgradama određivao se putem matrica za umrežavanje. Zasnovana je na analizi intenziteta kojim pojedine discipline razmenjuju međusobno informacije: što bliskije jedinice sarađuju, manja je njihova međusobna fizička udaljenost na novom kampusu.

Mirni kutak i zona za saradnju
Bosch je posebnu pažnju posvetio radnim uslovima u Reningenu. Bez obzira da li se radi unutra ili napolju, istraživači će se susresti sa modernim radnim okruženjem. U suštini, kompletan kampus predstavlja radno mesto. „Moždane vijuge na svežem vazduhu, tehnologija do krajnjih granica – sve ovo je moguće ovde u Reningenu“, rekao je Denner. WiFi konekcije su dostupne u svakom objektu i na svim mestima u okviru lokacije. Laptop, tablet računari i prenos govora putem interneta znače da se posao može obavljati u svakom kutku kampusa. Tumačeći ideju koja je bila vodilja, Denner je rekao: „U Reningenu, našem timu za inovacije nudimo i mirne kutke i zone za saradnju“. Rasporedi kancelarija su dizajnirani na osnovu sveobuhvatne analize procesa inovacija. Kada se istražuju ideje, istraživači moraju da imaju mir i tišinu. Kasnije, razmena i saradnja sa drugima dobija na značaju. Ove faze, kao i želje zaposlenih, razmatrane su prilikom planiranja kompleksa. „Zaposleni žele veću slobodu kako bi svoju kreativnost koristili za istraživanje i razvoj – i manje administrativnih zadataka. Ovo je nešto što su predstavnici zaposlenih aktivno podržali“, kaže Alfred Löckle, predsedavajući centralnim i kombinovanim radnim savetima. „Dani kada se o dizajnu odlučivalo sa vrha su završeni. Naši zaposleni provode dosta vremena na svojim radnim mestima. Jedino je ispravno da i oni treba da imaju pravo glasa kada je u pitanju njihov dizajn.“

1-CR-21728
Rezultat zajedničkih konsultacija sa svima koji su uključeni je potpuno novi koncept kancelarija. Pored pojedinačnih radnih mesta, karakteriše ga i 270 prostorija za sastanke različitih veličina – što znači da ima dovoljno prostora i za ciljane aktivnosti i za timski rad. U proseku, svaki zaposleni se nalazi na samo deset metara od najbliže prostorije za sastanke, a tako verovatno i od sledećeg inovativnog otkrića.