19/05/2024

Bosch, Vodafone i Huawei omogućavaju automobilima međusobnu komunikaciju

Pametna mobilna telefonija može da ublaži neke od problema u saobraćaju i da pomogne u sprečavanju da potencijalno opasne situacije tokom vožnje postanu još ozbiljnije. Tehnologija pod nazivom Cellular-V2X (vehicle to everything) omogućava automobilu da putem mobilne telefonije komunicira s drugim vozilima i sa svojim okruženjem.

Od februara 2017. godine, Bosch, Vodafone i Huawei sprovode probe nove tehnologije visokih performansi – i prve su kompanije u Evropi koje to rade. Auto-put A9 u Bavarskoj je mesto terenskih testova prvih 5G test modula. Po prvi put kompanije pokazuju da sistemi pomoći za vozače kao što su ACC – aktivni tempomat (eng. Adaptive Cruise Control) imaju koristi i od direktne, trenutne razmene informacija između vozila. Do sada, Cellular-V2X upotrebljavao se kao sistem upozorenja u stvarnom vremenu prilikom menjanja trake na auto-putu ili kada automobil ispred naglo zakoči. ACC ne samo da upozorava vozača već i automatski ubrzava i koči.

Novi sistem mobilne telefonije stoga otvara vrata autonomnoj vožnji. Postizanje u potpunosti umreženog saobraćaja uključivaće učenje vozila da komuniciraju jedno sa drugim i direktno razmenjuju podatke. Direktna komunikacija između vozila pruža informacije o tome šta se dešava na delovima raskrsnice koji nisu vidljivi vozaču, preko vrha brda ili na auto-putu pored ili iza vozačevog vozila.

ACC aktivni tempomat održava brzinu koju vozač odredi i zahvaljujući radarskom senzoru održava i razdaljinu između vozila. ACC uočava vozilo koje se iznenada ubaci ispred, čim ono uđe u opseg detekcije radarskog senzora. Kada automobili direktno komuniciraju i u stvarnom vremenu upotrebljavaju Cellular-V2X, moguće je ranije uočiti takva dešavanja.

Putem mobilne telefonije, povezani automobili mogu direktno da prenose informacije, kao što su njihov položaj i brzina, svim vozilima unutar radijusa većeg od 300 metara. Štaviše, oni to mogu i bez prolaženja kroz bilo kakve posredničke kanale putem baznih stanica i praktično bez odlaganja. Kao rezultat toga, vozilo prepoznaje ponašanje drugih u okruženju tokom vožnje. Ako će se, na primer, vozilo naglo ubaciti ispred drugog vozila, ACC zna šta će se desiti – čak i pre nego što to primete vozač ili radarski senzor.

Automobil prema tome automatski prilagođava svoju brzinu ranije u odnosu na ono što bi vozač uradio, stoga kako bi vozilo koje se ubacuje to moglo neometano da učini. Jednom kada se razdaljina u odnosu na vozilo ispred ponovo uspostavi, ACC automatski ubrzava do zadate brzine. Čak i u gustom saobraćaju, ova funkcija čini vožnju opuštenijom i manje stresnom, dok isto tako sprečava naglo kočenje i ubrzavanje na autoputu. Uopšteno gledano, saobraćaj postaje neometan i efikasniji. Zahvaljujući predviđanju koje je pružila tehnologija, vozila mogu lagodno da se kreću u saobraćaju.