Bosch tehnologija za parkiranje bez nezgoda

Bosch tehnologija za parkiranje bez nezgoda

03/08/2016 Off By admin@mobilpublic

Parkiranje vozila se ponekad može pretvoriti u pravu dramu. Pokušaj vozača da ugura automobil u parking mesto se sve češće završava ulubljenjima i ogrebotinama. U proteklih 10 godina broj nesreća tokom parkiranja i manevrisanja se povećao za više od 30 odsto. Prema istraživanju koje je 2015. godine sprovelo osiguravajuće društvo “Allianz“, više od 40 odsto svih automobilskih nezgoda se završi materijalnom štetom. Jedan od glavnih uzroka je loša preglednost iz vozila.

1-CC-22113

„Kada ljudi ne mogu sami da parkiraju, na scenu stupa naša tehnologija”, izjavio je dr Dirk Hohejzel, član upravnog odbora firme Robert Bosch GmbH. Na primer, uz pomoć automatizovanog parkiranja automobil može da se smesti na parking mesto na klik dugmeta, i bez izazivanja nezgode. Vozač celim procesom može jednostavno da upravlja putem pametnog telefona, čak i dok je van vozila. Bosch ide i korak dalje sa “Home Zone“ sistemom pomoći pri parkiranju koji bi trebalo da bude spreman za proizvodnju 2019. godine. Taj sistem pomoći može po potrebi potpuno samostalno da dovede automobil do parking mesta udaljenog i do 100 metara, a zatim i parkira automobil na slobodno mesto.

Vozači mogu sami podesiti Bosch “Home Zone“ sistem pomoći pri parkiranju “Home Zone“ pomoć pri parkiranju je delimično automatizovana funkcija koju vozač i dalje treba da nadzire. Namenjena je ponavljajućim manevrima parkiranja, na primer, kod kuće ili na dodeljenom parking mestu u garaži. Posebna stvar kod te tehnologije je činjenica da “Home Zone“ sistem pomoći pri parkiranju uči i čuva pojedinačne vozačke manevre. Kada to uradi, može ih izvoditi i samostalno, a vozač samo treba da klikne na dugme. Što je još bolje, Bosch sistem uči iz prve. Radi po sledećem principu: vozač aktivira funkciju učenja kada se automobil nalazi u željenom početnom položaju. Zatim tokom probne vožnje polako (brzinom hoda) parkira automobil na parking mesto udaljeno najviše 100 metara. Sistem čuva početni položaj, odredište i rutu vožnje između te dve tačke. Nakon toga “Home Zone može preuzeti parkiranje automobila od definisanog početnog položaja. Vozači mogu ostati u automobilu ili upravljati procesom spolja, sigurnosnim prekidačem na ključu za paljenje ili putem pametnog telefona. Bosch sistem može da nauči i primeni i do 10 različitih manevara u vožnji za ponavljajuće situacije parkiranja.

1-CC-22114

Sistem pomoći samostalno zaobilazi statične prepreke

Različiti Bosch senzori učestvuju u radu “Home Zone“ sistema pomoći pri parkiranju. Na primer, to rešenje koristi ukupno 12 ultrazvučnih senzora ugrađenih u prednje i zadnje branike, kao i stereo video kameru montiranu u blizini retrovizora. Umesto stereo video kamere rešenje bi moglo da koristi i četiri radarska senzora, po jedan na svakom ćošku vozila. “Home Zone“ upotrebljava senzore za orijentaciju tokom vožnje i parkiranja na parking mesto. Takođe, može da se seti i svih predmeta uočenih tokom probne vožnje, kao što su stubovi ili stabla. Sistem stalno upoređuje položaj automobila sa uskladištenim položajem predmeta u okolini vozila. Ako senzori uoče nepoznatu statičnu prepreku, kao što je kanta za otpatke ostavljena na putanji automobila, vozilo će se automatski zaustaviti. Ako prepreka može da se izbegne laganim odstupanjem od zacrtane rute, automobil će je samostalno zaobići.
„Automobili s Bosch tehnologijom su bolji u parkiranju od većine ljudi”

Bosch sistem pomoći tokom parkiranja takođe automatski ispravlja slučajeve nepreciznosti. Čak i ako vozač pre aktiviranja “Home Zone“ sistema ne ostavi automobil na definisanom početnom položaju, to za sistem ne predstavlja nikakav problem. Nema problema čak i ako vozač pogrešno parkira automobil na kraju probne vožnje. Naime, sistem pomoći tokom planiranja svoje rute može da ispravi odstupanja do dva metra. „Bosch tehnologija je bolja u parkiranju od većine ljudi”, izjavio je Hohejzel. I to nije sve: “Home Zone“ sistem pomoći pri parkiranju može i izaći sa parking mesta. Jednostavnim klikom na dugme pametnog telefona ili ključa za paljenje sistem automatski doveze automobil na definisani početni položaj, a vozač samo treba da uđe u vozilo i odveze se. To oslobađa vozače od uvlačenja u vozilo ili izvlačenja iz njega kada je parkirano na uskom parking mestu.