28/05/2024

Bosch pretvara automobil u sredstvo za spasavanje života

Prekretnica u oblasti bezbednosti na putu: 31. marta 2018. sistem za automatske pozive u hitnim slučajevima – ili skraćeno ePoziv – postao je obavezan u Evropskoj uniji. To znači da će se u automobilima uvek voziti i digitalni pripadnik hitne službe koji će automatski pozivati pomoć u slučaju nezgode.

„Umrežavanje automobila omogućava mnogo toga. Putem automatskog sistema ePoziv umrežena vozila sada postaju i sredstva za spasavanje života”, kaže dr Dirk Hohejzel, član Upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH.

Svi novi modeli putničkih vozila koji se pojave na tržištu EU nakon 31. marta 2018. imaće ePoziv kao deo standardne opreme. Ta vozila imaće ugrađen sistem za ePoziv koji automatski obaveštava lokalne hitne službe putem broja 112, koji je primenljiv za sve hitne službe na teritoriji Evropske unije. Tako će pomoć kojom se spasavaju životi moći da preciznije odredi mesto nezgode i stigne brže.

U EU se očekuje da će ePoziv spasiti 2.500 života svake godine i da će smanjiti broj teško povređenih osoba za 15 procenata. Neki proizvođači automobila već pružaju svojim kupcima digitalne usluge za spasavanje života u okviru sistema navigacije, iako na to nisu zakonom obavezani. Bosch nudi širok spektar ePoziv u okviru sistema telematike. Zahvaljujući telematičnom priključku ePoziv, ovo rešenje može se koristiti na starije sisteme telematike.

U slučaju nezgode treba misliti na puno stvari – oblačenje fluorescentnog prsluka, postavljanje sigurnosnog trougla, poziv hitnim službama – a svaka sekunda je izuzetno važna. Ipak, mnogi ljudi nakon nezgode budu u stanju šoka. U još gorem slučaju, ljudi u vozilu mogu biti u nesvesti ili zarobljeni nakon nezgode, te nisu u mogućnosti da sami pozovu pomoć. I upravo su to situacije u kojima automatski sistem ePoziv kreće u akciju kao nezamenljivo sredstvo za spasavanje života. Sistem zna gde je tačno došlo do nesreće – bez obzira na to da li se ona dogodila noću, na slabo prometnom putu ili na auto-putu i automatski šalje podatke hitnim službama.

„Sistem ePoziv poziva hitne službe brže nego što bi to čovek mogao i pokreće lanac spasavanja života”, kaže Hohejzel. Na instrument tablu automobila takođe se ugrađuje SOS taster, putem koga putnici mogu ručno da upute poziv hitnim službama. U oba slučaja prvo se uspostavlja audio-veza između vozila i lokalnog tima hitnih službi kako bi se pribavile dodatne informacije o nezgodi. Ukoliko vozač ne odgovara, hitne službe se direktno upućuju na lice mesta.

Zahvaljujući preciznim informacijama o lokaciji dobijenim na osnovu GPS koordinata, hitne službe znaju čak i u kom smeru kretanja je došlo do nezgode. Time se štedi dragoceno vreme, jer onda hitne službe ne moraju da se isključuju na prvom izlazu sa auto-puta i vrate nazad kako bi stigle na mesto nezgode jer nisu imale podatke o smeru kretanja vozila, odnosno strani auto-puta na kome se vozilo nalazi. Na taj način, automatski ePoziv omogućava hitnim službama da stignu na mesto nezgode u gradu 40 procenata brže, dok u ruralnim područjima mogu da prepolove uobičajeno vreme reagovanja.

Neki proizvođači automobila već nekoliko godina nude svojim kupcima ePoziv u okviru navigacije ili sistema za informisanje i zabavu u vozilu. U takvim slučajevima se u automobil ne instalira modul ePoziv, već dodatna kontrolna jedinica koju umreženo vozilo koristi za komunikaciju sa spoljnim svetom. U kompaniji Bosch ta kontrolna jedinica se naziva kontrolna jedinica za umreženost ili CCU. Ona predstavlja centralnu tačku umrežene mobilnosti i komunikaciono čvorište za ePoziv i ostale funkcije i usluge.

CCU registruje udes kada se u automobilu aktiviraju vazdušni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva. Jedinica onda obaveštava hitne službe ili pozivni centar za hitne slučajeve kompanije Bosch u roku od nekoliko sekundi. Zahvaljujući prenetom GPS položaju, hitne službe brzo i precizno stižu na mesto nezgode. Ipak, CCU može da uradi i mnogo više od toga. Ta jedinica je povezana sa dodatnim senzorima u vozilu te, recimo, zna koliko je sigurnosnih pojaseva u upotrebi, pa samim tim i koliko se osoba nalazi u automobilu. Time se omogućava da hitne službe na mesto nezgode stignu i brže i bolje pripremljene, jer se direktno može tražiti odgovarajući broj vozila hitne pomoći.