Bosch pomaže vozačima da pronađu savršeno parking mesto

Bosch pomaže vozačima da pronađu savršeno parking mesto

10/11/2015 Off By admin@mobilpublic

Savršeno parking mesto nalazi se u blizini lokacije do koje vozač želi doći, ima dovoljno mesta za njegov automobil − i nije zauzeto. Međutim, pronalaženje takvog parking mesta može biti vrlo frustrirajuće − naročito u gradskim područjima. U Nemačkoj prosečno vreme traženja odgovarajućeg slobodnog parking mesta je 10 minuta. Prema anketi koju je sproveo lider na evropskom tržištu upravljanja parkinzima, ljudi pređu oko 4,5 kilometara u vožnji tražeći parking mesto, što trošak vozila povećava za 1,35 evra po pojedinačnoj potrazi.

1-BBM-21502

Zahvaljujući aktivnom upravljanju parkingom iz Boscha, vozači mogu pronaći savršeno parking mesto bez lutanja i bespotrebne vožnje naokolo. Ova pametna tehnologija detektuje koja su parking mesta u gradskim područjima slobodna i javlja vam gde se tačno nalaze. „Vozačima olakšavamo često napornu potragu za parking mestom”, rekao je Dr. Dirk Hohejzel, član upravnog odbora društva Robert Bosch GmbH. I to nije sve: vozači mogu koristiti i aplikaciju za pametne telefone koja ih može dovesti tačno do parking mesta. Sve to štedi vreme, novac i dobro je za okolinu.

Bosch uz minimalan napor povezuje parking mesta s internetom

Osnovna prednost aktivnog upravljanja parkingom je pouzdana detekcija slobodnih parking mesta. Bosch je razvio poseban senzor zauzetosti koji opsegom i merama nije puno veći od CD-a, a njegova visina iznosi tri centimetra. Senzori se ugrađuju u garaže i na parking mesta na putu, i to na asfalt ili u asfalt, zavisno od želja. Ono što je posebno u vezi ove tehnologije je da senzori
zauzetosti rade bežično i napajaju se putem baterija, što uklanja napor i troškove postavljanja kablova. Svaka baterija ima vek trajanja do sedam godina.

Zahvaljujući čvrstom plastičnom kućištu, senzori mogu podneti sve vremenske uslove, kao i povećano trošenje koje uzrokuju teški kamioni i grtalice za sneg. Unutar kućišta, Bosch ugrađuje dve različite tehnologije senzora od kojih svaka potvrđuje informacije koje prikupi druga. Prednost toga je poboljšana pouzdanost za detektovanje mesta bez greške.

1-BBM-21503

Prognoza za parkiranje: donošenje zaključaka za budućnost zasnovanih na prošlosti

Senzor zauzetosti u redovnim intervalima proverava da li je parking mesto slobodno. Koristeći se mrežnim prolazom, koji je sličan ruteru za internet, Boschov senzor na siguran način prenosi kriptovane informacije na server, gde se generiše karta svih slobodnih i zauzetih parking mesta u stvarnom vremenu, a kojoj se može pristupiti putem aplikacije ili interneta. „Parking mesta povezujemo s internetom”, rekao je Hohejzel. Dostupne su i meta-informacije o svakom parking mestu, uključujući i informacije o tome da li je mesto rezervisano za porodice, žene ili osobe s invaliditetom, kolika je cena parkiranja i da li je dostupno mesto za punjenje električnih vozila. Moguće su i druge usluge kao što je funkcija plaćanja. Koristeći aplikaciju, vozači mogu na praktičan način platiti svoje vreme parkiranja bez rukovanja gotovinom.

Aktivno upravljanje parkingom odličan je primer načina na koji Bosch oblikuje umreženi svet. Međutim, ova usluga nije samo za vozače, već i za parking operatere. „Možemo dodatno poboljšati popunjenost parking mesta koja se najčešće koriste”, rekao je Hohejzel. Za to je potrebna inteligentna procena podataka. Mrežni portal parking operaterima daje jasan pregled parking mesta
koja su bila zauzeta, sa koliko automobila i u koje vreme. Primera radi, u vreme najvećih gužvi ova informacija može usmeriti vozače na mesta koja su ređe zauzeta. Boschovi inženjeri razvijaju i prognozu za parkiranje. Koristeći se prethodno prikupljenim podacima nastoje doneti važne zaključke za budućnost koji bi u znatnoj meri olakšali borbu za parking mesta koja je česta pojava npr. tokom velikih sezonskih događaja.

1-BBM-21504

Temelji za potpuno automatizovano parkiranje budućnosti

Komponente aktivnog upravljanja parkinzima, koje uključuju senzore zauzetosti, mrežni prolaz i kartu za parkiranje u stvarnom vremenu, ujedno čine i temelje za potpuno automatizovano parkiranje budućnosti. Vozači će uskoro moći jednostavno ostaviti svoje vozilo na ulazu u garažu. Koristeći se pametnim telefonom, svom automobilu moći će da daju naredbu da sam pronađe parking mesto. Automobil će se isto tako moći pozvati nazad. Bosch to naziva automatskom uslugom parkiranja. Da bi ta usluga bila moguća, automobili sa samoupravljanjem zahtevaju pouzdane informacije o slobodnim parking mestima − a to Bosch već nudi. „Postepeno ćemo uvoditi aktivno upravljanje parkingom na Boschovim sopstvenim parking mestima i garažama”, rekao je Hohejzel. Zahvaljujući tome, zaposleni i posetioci moći će brže da pronađu slobodna parking mesta.