Nikola Motor Company je prvi put prikazala javnosti svoj kamion sa pogonom na vodonik i struju – Nikola Dva, na događaju „Nikola World“. Bosch tehnologija i stručnost su pomogle Nikoli da shvati punu funkcionalnost Nikola Dva kamiona na vodonik i struju sa komponentama i sistemima za teške terete koji su spremni za industrijski rad.

Tehnološki i sistemski pristup je prilagođen za korišćenje u kompletnoj gami Nikola vozila, uključujući Nikola Jedan sa kabinom za spavanje i Nikola Tri, kamion na vodonik i struju za evropska tržišta. Nikola kamione odlikuju inovacije u autonomnosti, umreženosti i elektrifikaciji, a sve uz pomoć kompanije Bosch.

Mozak budućnosti – razvijen od strane kompanija Nikola i Bosch Nikola kamion je više od vozila na gorivne ćelije; to je super kompjuter na točkovima. Bosch sistemi, programi i inženjerska stručnost su pomogle kompaniji Nikola da naprave mozak svog Nikola Dva super kamiona.

Jedan od ključnih elemenata Nikolinog naprednog sistema je Bosch Upravljačka jedinica vozila – VCU (eng. Vehicle Control Unit), koji omogućava više kompjuterske snage za napredne funkcije uporedo smanjujući broj pojedinačnih jedinica. VCU obezbeđuje buduće inovacije omogućavajući skalabilnu platformu za visokokompleksnu električnu/elektronsku (E/E) arhitekturu potrebnu za podršku naprednim karakteristikama Nikola kamiona. Porodica Nikola kamiona će biti povezana sa naprednim i bezbednim operativnim sistemom koji omogućava bežična ažuriranja i monitoring, u realnom vremenu.

Operateri voznih parkova će biti u mogućnosti da digitalno upravljaju ključevima Nikola kamiona u svojim voznim parkovima zahvaljujući „Perfectly Keyless“ sistemu iz kompanije Bosch. Nikola kamioni su opremljeni za asistenciju vozaču i buduću autonomnost zahvaljujući komponentama Bosch Servotwin elektrohidrauličnih upravljačkih sistema. Sistem takođe predstavlja ključni element za uvođenje automatizovanih funkcija u budućnosti.