23/05/2024

BOSCH dizel tehnologija – Odgovori na pitanja

Kompanija Bosch ostvarila je odlučujući napredak u dizel tehnologiji. Čak i danas, kompakt-automobil klase Golf opremljen dizel tehnologijom kompanije Bosch može postići prosečno očitavanje NOx od samo 13 miligrama po kilometru u ciklusima testova stvarne emisije tokom vožnje (RDE). To predstavlja približno deseti deo propisane granice koja će važiti nakon 2020. godine. Sve to je još fascinantnije kada dodamo činjenicu da su inženjeri kompanije Bosch te rezultate postigli jednostavnim unapređenjem postojećih tehnologija, bez potrebe za dodatnim komponentama koje bi povećale cenu.

„Mi pomeramo granice onoga što je tehnički izvodljivo. Opremljena najnovijom Bosch tehnologijom, dizel vozila biće klasifikovana kao vozila sa niskim nivoom emisije štetnih materija, a ipak će ostati pristupačna”, kaže predsednik upravnog odbora kompanije Bosch dr Volkmar Dener.

Saopštenje o ovoj tehnologiji sa godišnje konferencije za štampu kompanije Bosch i detaljnije informacije o tehnologiji mogu se naći ovde. U sledećem članku nalaze se odgovori na pitanja koja su se javila tokom razgovora sa novinarima.

Kada će kupcima biti na raspolaganju nova dizel tehnologija?

Novi dizel pogonski sistem kompanije Bosch u velikoj meri je sastavljen od komponenata koje su dostupne na tržištu ili će uskoro početi da se proizvode. Stoga će on odmah biti dostupan kupcima za ugradnju u proizvodne projekte. Delovi ove tehnologije već se nalaze u novim vozilima koja se proizvode i već ostvaruju odlične rezultate. Kompanija Bosch smatra da tehnologija predstavljena u test vozilima može postati standardna oprema u roku od dve do tri godine – a do tada će se dizel vozila postepeno približavati cifri od 13 miligrama za NOx emisije u ciklusu stvarne emisije tokom vožnje. Kompanija Bosch već je dala aktivan doprinos za svojih 300 RDE projekata sa proizvođačima automobila, i obaveštavaće ih o svakom novom pomaku.

Vi to nazivate revolucijom, ali onda kažete da će se delovi uskoro naći u proizvodnji. Nije li to kontradiktorno?

Dizel tehnologija kompanije Bosch zasniva se na komponentama koje se već koriste ili koje samo što nisu počele da se koriste u proizvodnji vozila. Presudni napredak zasniva se na inteligentnoj kombinaciji optimizacije motora i obradi izduvnih gasova. Nema potrebe za dodatnim komponentama zbog kojih bi pogonski sistem bio skuplji. Držimo se principa da koncept vozila mora biti kompatibilan ili sa Euro 6d temp ili sa Euro 6d, što, recimo, znači da mora imati ugrađen sistem SCR AdBlue. Tehnologija će omogućiti da emisija štetnih gasova iz dizel vozila bude mala, da ona očuvaju svoju CO2 prednost, i nastave da budu pristupačna, čak i u kompakt-klasi.

Ako kompanija Bosch pretežno koristi već postojeće komponente, zašto onda nismo upoznati sa ovom tehnologijom pre nekoliko godina, nego tek sada?

Upravo je nova vrsta testova stvarne emisije tokom vožnje ubrzala napredak. Ali da bi takvi testovi postali realnost, bila je potrebna nova tehnologija sposobna za merenje emisija vozila u realnom saobraćaju. Pouzdani prenosivi sistem za merenje emisija (PEMS) za putnička vozila postao je dostupan tek od 2013. godine. I tek tada smo stekli detaljnu sliku o tome u kom pravcu treba da usmerimo rad naših inženjera i koje situacije u vožnji predstavljaju poseban izazov. Testovi na putu poslužili su kao katalizator razvoja.

Šta znači ova tehnologija za kvalitet vazduha u gradovima?

Da bi to otkrila, kompanija Bosch angažovala je nezavisnu inženjersku kompaniju da izvrši preciznu analizu. Analiziran je kvalitet vazduha u Nekartoru u Štutgartu, koji je poznat kao crna tačka kada je zagađenost vazduha u pitanju. Rezultati analize podataka su jasni: kada bi sva dizel vozila bila opremljena najnovijom izduvnom tehnologijom kompanije Bosch, njihov udeo u lokalnom zagađenju bio bi zanemarljiv i oni bi ostali znatno ispod granica koje je odredila EU, čak i u Nekartoru.

Može li se nova dizel tehnologija kompanije Bosch naknadno ugrađivati?

Treba imati u vidu da je uspeh pokaznog vozila kompanije Bosch postao moguć tek nakon kombinovanja različitih mogućnosti u jedan celovit paket. U tom smislu nema potrebe za naknadnim ugrađivanjem individualnih komponenti. Držimo se principa da koncept vozila mora biti kompatibilan ili sa Euro 6d temp ili sa Euro 6d što, recimo, znači da mora imati ugrađen sistem SCR AdBlue.

Po čemu se izdvaja nova dizel tehnologija?

Do sada su dva faktora otežavala redukciju emisija NOx u dizel vozilima. Prvi od njih je stil vožnje. Tehnološko rešenje kompanije Bosch predstavlja sistem upravljanja protokom vazduha za motor, koji brzo reaguje. Dinamičan stil vožnje zahteva jednako dinamičnu recirkulaciju izduvnih gasova. To se može postići uz upotrebu turbo punjača koji reaguje brže od konvencionalnih turbo punjača. Zahvaljujući recirkulaciji izduvnih gasova visokog i niskog pritiska, sistem upravljanja protokom vazduha postaje još fleksibilniji. To znači da vozači mogu povećavati brzinu bez povećanja emisija štetnih gasova.

Ono što je jednako važno jeste uticaj temperature. Kako bi se obezbedila optimalna konverzija NOx, izduvni gasovi moraju biti topliji od 200 stepeni Celzijusa. U gradskoj vožnji, vozila često ne uspevaju da dostignu ovu temperaturu. Zato je kompanija Bosch izabrala sofisticirani sistem upravljanja temperaturom za dizel motor. On aktivno reguliše temperaturu izduvnih gasova, omogućavajući tako da izduvni sistem bude dovoljno topao kako bi funkcionisao u stabilnom temperaturnom opsegu, kao i da emisije ostanu na niskom nivou.

Nije li tehnologija stigla prekasno da se spreče zabrane kretanja vozila?

Kako bi se ostalo u granicama zagađenja vazduha u crnim tačkama kao što je Nekartor, neophodan je niz mera – a one obuhvataju smanjene emisije iz vozila isto kao i mere za održanje konstantnog protoka saobraćaja. Potrebno je ispitati sve te aspekte kako bi se izbegle zabrane kretanja vozila. Kada je u pitanju dizel, čak normalno obnavljanje voznog parka će dovesti do daljeg pada zagađenja NOx. Nakon našeg odlučujućeg napretka, uvereni smo da u budućnosti niko neće moći da nameće opštu zabranu dizela u gradovima – on će zadržati svoje mesto u gradskom saobraćaju, bilo za privrednike ili ljude koji putuju do posla.

Da li je ovu složenu tehnologiju takođe moguće priuštiti i za vozila kompakt-klase?

Bosch pretpostavlja da će cena pogonskog sistema biti približno uporediva sa modernim dizel pogonskim sistemom opremljenim sistemom SCR AdBlue. Značajno je pomenuti da je novi dizel pogonski sistem prvi put predstavljen baš u vozilu kompakt-klase. Bosch veruje da će široka lepeza automobila koji koriste novu dizel tehnologiju imati zapreminu do 1,6 litara. To uključuje i kompakt-klasu. Sistem se, naravno, može unaprediti za veća vozila kao što su terenska (SUV).

Kako će to uticati na potrošnju AdBlue?

U test vozilu, potrošnja AdBlue je približno 1,5 litara na 1.000 kilometara, čak i kod sportske vožnje.

Kako će to uticati na potrošnju goriva?

Cilj rada naših inženjera jeste da zadrže prednost dizel tehnologije u pogledu CO2, a time i njegovu potrošnju koja je niža u odnosu na benzinsku tehnologiju. U tome smo uspeli. Test vozilo kompanije Bosch ne troši više goriva od dizel vozila sa kojime je upoređeno.

Koliko je inženjera radilo na novoj dizel tehnologiji?

U proteklih nekoliko godina oko 100 inženjera radilo je na novoj tehnologiji. Ukupni troškovi su dostigli osmocifren iznos.

Fotografije: Bosch