19/05/2024

Bosch analiza: pomoć pri parkiranju i sistemi naglog kočenja na vrhu popularnosti

Ljudi koji danas kupuju nova kola u Nemačkoj i Evropi sve više značaja pridaju ugrađenim elektronskim sistemima za asistenciju vozaču. „Postoji očigledan trend: uskoro će biti uobičajeno da kola budu opremljena sistemima za asistenciju vozaču kao što je to sada slučaj sa radiom i ESP sistemom“, kaže član Upravnog odbora kompanije Bosch, dr Dirk Hohejzel, govoreći o rezultatima analize koju je kompanija Bosch izvršila na osnovu statističkih podataka za 2016. godinu o novoregistrovanim automobilima.

Prema tim statističkim podacima, sistemi pomoći pri parkiranju i pri kretanju u kolovoznoj traci, kao i sistemi naglog kočenja postaju sve popularniji. Recimo, 62 odsto novih putničkih automobila registrovanih u Nemačkoj tokom 2016. godine bilo je opremljeno nekom vrstom sistema za pomoć pri parkiranju – od zvučnog signala za parkiranje do asistenata za autonomno parkiranje. Na drugom mestu na lestvici popularnosti nalazi se sistem naglog kočenja koji upozorava vozače ili zaustavlja automobil u hitnim slučajevima. Svaki drugi novi automobil registrovan tokom 2016. godine (38 odsto) može da pomogne vozačima da na ovaj način izbegnu nezgode. Više od četvrtine ovih vozila poseduje sistem kočenja u hitnim slučajevima kao deo standardne opreme.

Odmah iza, na trećem mestu, nalazi se sistem za detekciju pospanosti vozača – ugrađen u 37 odsto svih novih putničkih vozila u 2016. godini. Ipak, najveći rast zabeležen je kod sistema asistencije pri kretanju u kolovoznoj traci. U poređenju sa prethodnom godinom, u novim automobilima tokom 2016. godine bilo je dva puta više ovih sistema. Još jedna interesantna promena odnosi se na adaptivni tempomat (ACC). Iako je u 2013. godini ova funkcija bila ugrađena u jedva četiri odsto novoregistrovanih automobila u Nemačkoj, već u 2016. godini je ugrađena u skoro petinu novih automobila (19 odsto).

Sistemi za asistenciju vozača su sve češće deo standardne opreme
Sistemi za pomoć pri parkiranju, sistemi naglog kočenja i sistemi asistencije pri kretanju u kolovoznoj traci predstavljaju najpopularnije sisteme asistencije vozača u Velikoj Britaniji, Holandiji, Belgiji i Francuskoj – i to baš tim redom. Sistemi za pomoć pri parkiranju se čak više koriste u Francuskoj nego u Nemačkoj: 67 odsto novih putničkih automobila registrovanih u toj zemlji tokom 2016. pruža svojim vozačima podršku dok se parkiraju. Sistemi za pomoć pri parkiranju sada su deo standardne opreme velikog broja vozila: u Francuskoj je srazmera najveća – 63 odsto novih automobila. U Nemačkoj ta brojka iznosi 42 odsto. U Belgiji i Holandiji 39 odsto novih automobila ima sistem za automatsko kočenje u hitnim slučajevima – što je najviši procenat u Evropi.

Pored Francuske, u analizu kompanije Bosch po prvi put su bile uključene i Italija i Rusija, u kojima i dalje ima mesta za poboljšanje u pogledu sistema za asistenciju vozača u poređenju sa drugim analiziranim zemljama. Ipak, 18 odsto novih putničkih automobila registrovanih u Italiji 2016. imalo je ugrađen sistem asistencije pri kretanju u kolovoznoj traci – a stvari se zahuktavaju i u Rusiji, sa stopom ugradnje od 6 odsto. Ovo je slučaj i sa sistemima za automatsko naglo kočenje, koji su takođe dostigli 6 odsto ugradnje u nova putnička vozila.

Bosch se razvija brže od tržišta zahvaljujući sistemima za asistenciju vozača
Sistemi za asistenciju vozača pomažu u zbunjujućim ili kritičnim situacijama u saobraćaju i predstavljaju važan korak na putu do mobilne budućnosti bez nezgoda i bez stresa. Ukoliko bi sva vozila u Nemačkoj imala ugrađen sistem automatskog kočenja u hitnim slučajevima, moglo bi da bude sprečeno do 72 odsto svih udara otpozadi. Stope ugradnje za sisteme za asistenciju vozača su u konstantnom porastu. Kao najveći dobavljač takvih sistema, i Bosch od toga ima koristi. „Tržište je trenutno u porastu za oko 20 odsto, a Bosch napreduje još brže“, kaže Gerhard Štajger, predsednik sektora Chassis Systems Control kompanije Bosch.

Očekuje se da će 2019. godine dobavljač tehnologije i usluga premašiti dve milijarde evra sa prodajom sistema za asistencije vozaču. Milijardu evra već je dostignuto 2016. U ovom trenutku, tehnički razvoj se sve brže odvija u pravcu autonomne vožnje. Bosch analiza pokazuje da se prva delimično autonomna funkcija pojavila na tržištu uz sistem pomoći tokom gužve u saobraćaju. U saobraćajnoj gužvi, automobil automatski prati vozilo ispred sebe, preuzimajući zadatke kretanja i ubrzavanja, kao i kočenja i upravljanja u svojoj traci. Od svih automobila u Nemačkoj opremljenih sistemom adaptivnog tempomata (ACC), skoro polovina je opremljena i funkcijom pomoći u slučaju gužve u saobraćaju, što predstavlja devet odsto svih novoregistrovanih putničkih automobila.

Bosch analiza zasnovana na statističkim podacima o novoregistrovanim vozilima za 2016. godinu
Tokom 2016. u Nemačkoj je registrovano 3,4 miliona novih automobila. Na osnovu statističkih podataka o registraciji novih automobila koje je prikupila Savezna uprava za autotransport Nemačke (KBA) za 2016. godinu kao i podataka (na dan 22.03.2017) firme koja se bavi poslovnim izveštavanjem IHS Markit, kompanija Bosch analizirala je putničke segmente kako bi utvrdila koji se sistemi za asistenciju vozaču nalaze u trenutnoj ponudi i u kom obliku – da li kao standardna ili dodatna oprema. Još od 2013. godine, kompanija Bosch prati napredak procenta ugradnje sistema za asistenciju vozača.