24/05/2024

Ažurirajte sisteme u vozilu kao u pametnom telefonu

U budućnosti, vlasnici automobila biće u mogućnosti da unaprede bezbednost, autonomnost i performanse svog automobila bez napuštanja svog doma. Ubuduće, ažuriranje softvera u automobilu biće jednostavno kao i ažuriranje aplikacija u pametnom telefonu. Dodir ekrana pametnog telefona biće dovoljan za ažuriranje softvera vozila ili za preuzimanje novih podataka direktno sa Cloud-a – bez potrebe za posetom auto-servisu.

„U narednih nekoliko godina, automatska ažuriranja sistema će biti moguća u svakom novom automobilu“, kaže dr Markus Hejn, član upravnog odbora kompanije Bosch. „Bežična ažuriranja su veoma pogodna za vozače. Uz to, Bosch čini ova online ažuriranje bezbednim i brzim“, Hejn nastavlja. Bosch je razvio sve aspekte potrebne za ova bežična ažuriranja – od upravljačkih jedinica i infrastrukture za komunikaciju između automobila do modernih tehnologija enkripcije i IoT Cloud-a.

Više elektronike, više funkcija, više programa: automobil postaje pametni telefon na točkovima. Ažuriranje softvera vozila postaje izuzetno važno. Nove funkcije mogu omogućiti dodatne pogodnosti, čak i nakon kupovine vozila. Bežična ažuriranja softvera će uskoro postati standardna funkcija. Današnja vozila poseduju preko 100 ugrađenih upravljačkih jedinica. Čak i putnički automobili imaju između 30 i 50 jedinica i njihov softver upravlja skoro svakom funkcijom unutar vozila. Svakim danom sve više i više vozila je umreženo – sa internetom, ostalim automobilima i infastrukturom. Ovo znači veći rizik od slabih veza u softveru vozila, kao i veću mogućnost manipulacije. U ovom kontekstu, ažuriranje softvera preko cloud-a nudi rešenje koje obezbeđuje da je u sistemima vozila najnoviji softver čime se unapređuje i sama bezbednost na putu.

„Automobili se voze po 15 ili više godina. Bežična ažuriranja sistema su doprinos kompanije Bosch stalnom ažuriranju softvera, bez potrebe za posetom auto-servisu“, kaže Hejn. Dodatno, ažuriranje putem cloud-a znači da sve više funkcija sa sve većim obimom može biti dodato. Elektronske upravljačke jedinice mogu biti ugrađene u vozilo i delimično aktivne ili neaktivne, a naknadnim preuzimanjem i instalacijom softvera, puštene u rad sa najnovijim funkcijama. Na primer, sistem upozorenja za napuštanje kolovozne trake ili pomoći pri parkiranju može biti dodata.

Nisu samo vozači ti koji imaju koristi od bežičnog ažuriranja: u 2015. godini 15 odsto reklamacija u automobilskoj industriji u SAD je imalo veze sa greškama u softveru. Prethodne četiri godine ova brojka je bila samo 5 odsto, na osnovu studije zasnovane na podacima iz Nacionalne Asocijacije za Bezbednost Saobraćaja (NHTSA) u SAD. „Za proizvođače automobila i njihove kupce, takove posete auto-servisima su čisto gubljenje vremena i noca, a bežična ažuriranja ih mogu značajno smanjiti“, kaže Hejn.

Bezbedno, brzo i jednostavno – upravo tako radi bežično ažuriranje. Potrebno je na vozačevom pametnom telefonu ili multimedijalnom sistemu vozila odabrati i potvrditi opciju ažuriranja softvera. Ova informacija će biti poslata u Cloud odakle će biti izvršeno preuzimanje programa. Podaci mogu biti preuzeti dok je automobil u pokretu ili preko noći kada je parkiran u garaži. Čim je vozilo u bezbednim uslovima (kada je na primer parkirano), ažuriranje softvera će biti izvršeno na odgovarajuću upravljačku jedinicu, gde će odmah biti spreman za rad.

Bezbednost i dobra interakcija automobilske elektronike, cloud-a i softvera su odlučujući za bežična ažuriranja. Bezbednost podataka je osigurana najnovijim tehnologijama enkripcije razvijenim od strane Escrypt filijalom kompanije Bosch. Kompleksna infrastruktura bezbednosti sa kompletnom enkripcijom čuva prenos podataka od neovlašćenog pristupa. Sve interakcije između automobila i cloud-a, bezbednosni protokoli i filteri deluju kao zaštini zid da bi se izbegli pokušaji hakovanja.

Kako bi obezbedio da bežična ažuriranja nisu samo bezbedna, već i brza i pouzdana, Bosch koristi tehnologije brzog ažuriranja kao što su delta i mehanizmi kompresije. Ovo ubrazava proces ažuriranja i smanjuje trošak, zbog toga što veličina podataka za prenos ostaje mala. Još jedna dodatna bezbednosna mera je da prenos ažuriranja u delovima. Ukoliko se javi problem, proces ažuriranja može biti zaustavljen i prilagođen. Tehnologija u samom središtu bežičnog ažuriranja je „Bosch Automotive Cloud Suite“. Elementi ovog softvera omogućavaju sve funkcije potrebne za bežična ažuriranja – od strane vozača, proizvođača automobila, pa čak i od strane samih vozila.