19/05/2024

Autonomna vožnja u gradovima: Bosch i Daimler odabrali Nvidia platformu za veštačku inteligenciju

Autonomna vozila su kompleksni računari na točkovima koji zahtevaju više računarske snage kako bi komunicirali sa gradskim saobraćajem, uz upotrebu raznih senzora kojima prepoznaju sredinu u kojoj se kreću. U svojoj saradnji za potpuno autonomnu vožnju u gradskim uslovima, Bosch i Daimler su definisali potrebnu računarsku snagu potrebnu za svoj sistem autonomne vožnje. Ove dve kompanije su takođe odabrale američku tehnološku kompaniju Nvidia, kao dobavljača platforme za veštačku inteligenciju.

Veštačka inteligencija (eng. AI – Artificial Inteligence) je važan deo za potpuno autonomnu mrežu vozila sa nekoliko pojedinačnih kontrolnih jedinica. Po osnovu ove saradnje, Nvidia će obezbediti svoju „Drive Pegasus“ platformu koju pokreće moćni procesor za veštačku inteligenciju, kao i sistemski program koji će procesuirati algoritme vožnje generisane od strane kompanija Bosch i Daimler koristeći metode mašinskog učenja. Sve u svemu, mreža elektronskih upravljačkih jedinica će dostići računarski kapacitet od stotinu milijardi operacija u sekundi. To je približno radu šest najsavremenijih računarskih radnih stanica. Osim toga, Bosch i Daimler se mogu osloniti na iskustvo kompanije Nvidia u razvoju platforme.

Podaci od senzora se procesuiraju u delićima sekunde

Raznovrsna, redundantna arhitektura sistema i najviši nivo funkcionalne sigurnosti su potrebni kako bi se omogućila autonomna vožnja u gradskim uslovima. Nivo performansi za mrežu elektronskih upravljačkih jedinica je takođe visok, jer je navigacija kroz gradski saobraćaj veliki izazov. Ova mreža upravlja svim informacijama sakupljenim od strane različitih radara, video, lidar i ultrasoničnih senzora. Samo jedan video senzor, kao što je stereo video kamera kompanije Bosch, generiše 100 gigabajta podataka u samo jednom kilometru. Mreža elektronskih upravljačkih jedinica kombinuje podatke prikupljene od svih senzora okruženja u procesu zvanom ’fuzija senzora’. U deliću sekunde, pristupa tim informacijama i planira kretanje vozila, što je srazmerno osećaju dodira kome treba između 20 i 500 milisekundi kako bi stigao do mozga.

Bosch i Daimler ulažu višegodišnje iskustvo u razvoju funkcionalnih sistema bezbednosti. Kako bi se dostigla maksimalna sigurnost i pouzdanost, neophodno je da računarske operacije budu izvršene paralelno u realnom vremenu. U slučaju neispravnosti, rezultatu ovih paralelnih kalkulacija se može pristupiti odmah.

Bosch i Daimler obezbeđuju hlađenje radnih stanica

Veliki računarski kapacitet i veliki broj računskih operacija u kratkom vremenskom periodu znači da mreža elektronskih upravljačkih jedinica mora da se hladi. Bosch i Daimler su razvili efikasan koncept zasnovan na rashladnoj tečnosti. U zajednički razvijenom sistemu za potpuno autonomnu vožnju u gradovima, Mercedes-Benz nastoji da razvije vozila sa pogonom na baterije. Ovi automobili imaju ugrađen sistem hlađenja, tako da inženjeri mogu većinu postojećih rashladnih tehnologija da integrišu u mrežu elektronskih upravljačkih jedinica.

Zaposleni u kompanijama Bosch i Daimler rade rame uz rame

U aprilu 2017. godine, Bosch i Daimler su objavili da će udružiti snage u nastojanju da se omogući autonomna vožnja u gradskim uslovima. Ova saradnja razvija sistem vožnje za korišćenje u vozilima koji će biti u stanju da sami manevrišu u gradskom saobraćaju. Tehnologija će biti spremna za masovnu proizvodnju početkom sledeće decenije. Bosch i Daimler zajedno rade na širem području Štutgarta i u Silicijumskoj dolini. Zaposleni ove dve kompanije se nalaze na istoj lokaciji, što im omogućava brzu i efikasnu razmenu informacija između odeljenja i donošenje brzih odluka.