16/06/2024

Automobili na baterije ključni trend u 2017. godini

Električni automobili sa baterijama kao ključni trend smenili su povezanost i digitalizaciju (connectivity and digitalization) koji su prethodnih godina bili na vrhu, pokazalo je ovogodišnje globalno KPMG istraživanju iz automobilskog sektora za 2017. godinu u kom su učestvovala 953 direktora iz automobilskog sektora iz 42 zemlje iz celog sveta (30 odsto ispitanih kompanija ima godišnje prihode veće od 10 milijardi dolara, a 32 odsto kompanija ima prihode veće od milijardu dolara).

Električni automobili na baterije (BEV) su sa 9. mesta u 2015. godini, kada su posledice električnih automobila na proizvođače automobila bile potcenjene, skočili na prvo mesto u 2017. Snažne regulatorne restrikcije naterale su autokompanije da reaguju, ali nije to jedini razlog zašto su rukovodioci kompanija istakli ovaj trend. Činjenica da je lakše prihvatiti trend koji je bliži realnosti doprineo je da električni automobili potisnu povezanost i digitalizaciju s obzirom da su za njihovo razumevanje potrebne potpuno nove veštine i znanja.

Ipak, ako se pogledaju odgovori prodavaca automobila koji su orjentisani na kupce kao i na odgovore direktora iz Kine, povezanost i digitalizacija su za njih najvažniji trend i u 2017. godini.

Autoindustrija je izgubljena u prevodu između evolutivnih, revolucionarnih i disruptivnih trendova kojima mora da se upravlja istovremeno.

Razvoj autoindustrije moraće da ide različitim stazama i što je kraći inovacioni ciklus to će disruptivnost (poremećaj tržišta) biti veća. S druge strane što je trend razvoja bliži trenutnim modelima poslovanja to znači da se radi o evoluciji.

Ipak, potrebno je upravljanje sa sva tri trenda i zanemarivanje samo jednog moglo bi značiti gubitak potencijalne naredne dimenzije razvoja.

*76 % direktora vidi motore sa unutrašnjim sagorevanjem kao važnije od električnog pogona u dužem vremenskom periodu

 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (ICE) biće važni još dugo vremena. Rukovodioci u autoindustriji su razapeti između evolutivnih i revolucionarnih tehnologija. Smanjenje prisustva motora sa unutrašnjim sagorevanjem više nije ni blizu najvažnijih trendova u poređenju sa visokopozicioniranim trendom elektrifikacije. Proizvođači automobila uviđaju važnost evolucije motora sa unutrašnjim sagorevanjem priznajući tako da revolucionarni električni automobili traže još vremena za primenu kao i da ih je teško integrisati u postojeće platforme.

Ovo vodi do pitanja kako će izgledati tržište automobilskih pogonskih tehnologija u 2023. godini. S obzirom na razvoj usmeren na tražnju učešće električnih automobila bi moglo porasti sa šest na svega sedam odsto  u 2023. godini. Međutim, ako se u obzir uzmu snažni uticaji koje bi na tržište mogli imati zahtevi za smanjenje emisije CO2 verujemo da bi razvoj mogao biti daleko revolucionarniji i da bi udeo električnih automobila mogao dostići do 30 odsto. U tom slučaju, po prvi put u istoriji imali bi situaciju u kojoj se broj automobila sa unutrašnjim sagorevanjem značajno smanjio u apsolutnom iznosu.

Iz perspektive regulatora najznačajnija tema u prošloj godini bila dizel tehnologija. Više od polovine ispitanih direktora smatra da će prva tradicionalna autotehnologija koja će nestati iz proizvodnih hala biti dizel motori. Ovo je alarmantno za neke regione i proizvođače, kao na primer indijske autokompanije gde je udeo dizel motora na tržištu više od 60 dosto. Ipak u nekim segmentima poput motora za velike kamione dizel će još dugo biti konkurentna opcija.