DEČIJE AUTO SEDIŠTE ZA SIGURNIJE PUTOVANJE

Kampanja „Superheroji na putu“ je kontinuiran projekat kojim kompanija Hyundai Srbija daje svoj doprinos podizanju javne svesti o merama za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. Aktivnosti u okviru ovog projekta započele su 2008. godine kada je kompanija donela odluku o implementaciji globalne inicijative kompanije Hyundai.

Tokom deset godina, u aktivnostima u okviru kampanje „Superheroji na putu“, usmerenim prvenstveno na edukaciju najmlađih, učestvovalo je 10.000 dece predškolskog i nižeg školskog uzrasta. U ovom periodu deca su o ponašanju u saobraćaju učila kroz predavanja, praktične vežbe i kreativne konkurse. U 2018. fokus kampanje je na roditeljima i njihovom obučavanju za upotrebu auto sedišta, a aktivnosti edukacije realizuju se u saradnji sa Udruženjem Roditelj.

Kako bi dete bilo bezbedno tokom vožnje svaki mališan visine do 150cm i težine do 36kg trebalo bi da se vozi u auto sedištu.

Prvi korak u nabavci ovog dodatka jeste odabir odgovarajućeg modela. Razlikuje se nekoliko grupa sedišta, a ključni kriterijum kojim roditelji treba da se rukovode prilikom kupovine jeste težina deteta. S tim u vezi, auto sedište grupe 0 namenjeno je deci težine do 10kg, grupe 0+ do 13kg, grupe 1 od 9kg do 18kg, grupe 2 od 16kg do 25kg i grupe tri od 23kg do 36kg.

Sedište mora biti provereno i bezbedno. Prema postojećim propisima (Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima) auto sedište mora ispunjavati standarde Direktive Ekonomske komisije UN za Evropu ECE 44 ili standarde po Regulativi R129 i-Size. Testiranje u skladu sa ovom direktivom uključuje simulaciju onih okolnosti u kojima najčešće dolazi do smrtnog ishoda putnika.

Neke od najčešćih grešaka pri korišćenju auto sedišta jesu upotreba sedišta neodgovarajuće veličine, neispravno postavljanje i nepravilno vezivanje deteta.

Sedišta za decu do 13kg obavezno se postavljaju suprotno smeru vožnje i pod uglom od 45 stepeni, odnosno u poluležećem položaju kako bi bila obezbeđena optimalna pozicija glave i kičme deteta prilikom naglih kočenja. Preporuka je da se dete vozi suprotno smeru vožnje sve dok ne preraste sedište.

Auto sedišta grupe 1 i 2 postavljaju se u smeru vožnje, a dete se vozi okrenuto u smeru sedećem. Ukoliko je pravilno postavljeno ono će uvek biti na zadnjem sedištu, pričvršćeno zategnutim sigurnosnim pojasevima za zadnje sedište.

Buster jastuci su auto sedišta grupe 3 a prepoznatljivi su po tome što nemaju sopstvene pojaseve, već je dete vezano sigurnosnim pojasevima vozila preko ramena sredinom grudne kosti i preko karlice.

Na prednjem sedištu mogu se postaviti samo sedišta grupe 0 i 0+, ali u tom slučaju je obavezno deaktivirati vazdušni jastuk suvozača.