13/07/2024

Aгенција за безбедност саобраћаја – Бржи увоз половњака

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије jе од пре неколико дана омогућила бржу и лакшу проверу статуса предмета, свим странкама који поднесу захтев за контролисање возила која се увозе као употребљавана (половна возила). Проверу статуса свог предмета странке ће моћи да изврше директним упитом преко сајта у сваком моменту, као и да буду упознати са целокупном процедуром, одабиром опције ПРОВЕРА СТАТУСА ПРЕДМЕТА УВЕЗЕНИХ ВОЗИЛА, на насловној страници сајта Агенције за безбедност саобраћаја http://www.abs.gov.rs/doc/ispitivanje/upit_statusa_polovna.html.image001

Подсећамо, дана 19.04.2014. године почео је да се примењује Правилник о испитивању возила (“Службени гласник РС”, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13 и 40/14) у погледу испитивања употребљаваних возила која се увозе у Републику Србију.

Пре царињења односно стављања у промет и регистрације наведених возила, мора се утврдити и да ли ова возила испуњавају услове члана 4. став 1. Уредбе о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, бр. 23/10) као и прописане услове у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

О извршеном испитивању Агенција за безбедност саобраћаја издаје одговарајуће Уверење, које садржи податак да ли возило испуњава услове члана 4. став 1. Уредбе о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, бр. 23/10).Polovni Automobili

Поред тога, обавештавамо вас да процедура контролисања возила која се увозе као употребљавана започиње подношењем захтева за испитивање возила која се увозе као употребљавана, који можете пронаћи на сајту Агенције: http://www.abs.gov.rs/doc/ispitivanje/zahtehttp://www.abs.gov.rs/doc/ispitivanje/SPISAK%20LABORATORIJA%20ZA%20ISPITIVANJE.pdff, који се подноси Aгенцији преко овлашћених правних лица чији списак можете пронаћи на страници: http://www.abs.gov.rs/doc/ispitivanje/SPISAK%20LABORATORIJA%20ZA%20ISPITIVANJE.pdf. Агенција након уноса предмета од стране овлашћеног правног лица обрађује предмет и одобрава штампу уверења која се странкама испоручују преко овлашћених правних лица.

За евентуалне нејасноће које су везане за процедуру, али не и за ток конкретног предмета могуће је упитом на адресу vozila@abs.gov.rs добити одговор.