16/06/2024

Sada već davne 1988. godine, Bosch KTS 300 – prvi dijagnostički uređaj – prvobitno je omogućavao nezavisnim radionicama da provere elektronske sisteme vozila. Tada je Bosch svoj uređaj nazvao KTS ili “Klein-Tester-Serie”, što na nemačkom znači – serija malih ispitivačkih uređaja. To ime se zadržalo do danas, moderni dijagnostički uređaji se i dalje zovu KTS.

„Od osnivanja kompanije, Bosch ime je sinonim za stručne razvoje, tehnički kvalitet i pouzdanost. Pre 30 godina, bili smo među prvim kompanijama koje su počele da zadovoljavaju ove zahteve u oblasti dijagnostike upravljačkih jedinica“, izjavio je Oliver Frej, regionalni predsednik za Evropu pri Bosch Automotive Service Solutions diviziji, opisujući motivaciju koja vodi ka stalnom daljem razvoju KTS dijagnostičkih uređaja.

„Uvek smo stremili ka povećanju efikasnosti i efektivnosti svakodnevnog posla u radionicama, putem naših dijagnostičkih uređaja i modernih programa. Dijagnostička rešenja za budućnost radionica – to je ono što san još uvek pokreće“, dodaje Frej. Stoga, uspešna priča Bosch dijagnostičkih uređaja koja traje 30 godina, će se nastaviti u budućnosti zahvaljujući optimizovanom dijagnostikom upravljačkih jedinica i novim generacijama KTS uređaja omogućavajući hardverska rešenja za budućnost.

Uspešna priča je počela sa “Bosch Čekić” uređajem

Kada je prvi KTS uređaj predstavljen, bilo je moguće upravljanje podacima motora u automobilima samo tri proizvođača. Međutim, broj kontrolnih jedinica koje je bilo moguće ispitati pomoću KTS uređaja je eksponencionalno rastao. Do 1999. godine, bila je moguća dijadnostika upravljačkih jedinica na preko 120 sistema 25 različitih proizvođača vozila. U skladu sa tim, u automobilskoj industriji KTS 300 je postao poznat pod nazivom „Bosch Čekić“ i bio je sinonim za ispitivanje motora vozila. Od 1999. godine, Bosch ESI[tronic] program za radionice postao je obavezan deo dijagnostičkih uređaja, što je predstavljalo još jednu bitnu prekretnicu za dijagnostiku upravljačkih jedinica i dalji razvoj KTS serije.

Sa ažuriranjem na svaka četiri meseca – prvobitno na CD-u, zatim na DVD-u, a danas uglavnom online – omogućeno je da radionice uvek dobijaju najnovije dijagnostičke podatke, čak i za najnovije modele vozila i upravljačkih jedinica. Danas, KTS dijagnostički uređaji i ESI[tronic] 2.0 omogućavaju radionicama vršenje dijagnostike upravljačkih jedinica na više od 90.000 modela vozila više od 150 različitih proizvođača.

30 godina iskustva i stručnosti u dijagnostici upravljačkih jedinica

Nekoliko elektronskih sistema za prvu ugradnju od proizvođača vozila širom sveta je razvijeno od strane Bosch inženjera. Istovremeno sa prvim elektronskim sistemima u automobilskom inženjeringu, Bosch je takođe koristio svoju veliku stručnost u oblasti ispitivačke opreme. Poslednjih 30 godina Bosch je vodeći u oblasti dijagnostike upravljačkih jedinica. Dok su zahtevi za tehničkom osposobljenošću i efikasnosti dijagnostike u radionicama rasli, Bosch je konstantno unapređivao svoje KTS uređaje i ESI[tronic] program.

Danas, KTS moduli dopunjuju asortiman uređaja za ispitivanje izduvnih gasova i sistema vozila. Podjednako su ugrađeni u kolica sa računarom, monitorom i štampačem, a dostupni su i kao praktičan tablet računar pogodan za mobilnu upotrebu u radionicama. Koristeći Bluetooth, Wi-Fi ili LAN konekciju, mogu se povezati sa ostalim uređajima, mrežom unutar radionice, pa čak i sa internetom. Dodatno, mogu biti podrška svim komunikacionim protokolima koje koriste elektronski sistemi unutar vozila.

Hardver za budućnost sa PassThru i eternet interfejsom

Sa KTS 560/590, poslednjom generacijom dijagnostičkih uređaja, Bosch i dalje podržava nezavisne multi-brend radionice u vezi sa zadacima servisiranja i popravki na modernim sistemima vozila. Euro 5/6 standardi stavljaju proizvođače automobila pod obavezu da omoguće dostupnost svih tehničkih informacija nezavisnim radionicama putem svojih internet portala. Kako bi se pristupilo tim portalima neophodan je PassThru interfejs.

Od 2009. godine, Bosch KTS uređaji imaju podržku za PassThru i mogu biti korišćeni za pristup podacima za popravku, iako sa nekim ograničenjima. Aktuelne KTS 560/590 uređaje karakteriše unaprađeni PassThru interfejs koji omogućava radionicama olakšan pristup podacima na portalima svih proizvođača vozila. Ovo nezavisnim radionicama omogućava održavanje modernih vozila i reprogramiranje upravljačkih jedinica. Nije potrebno više da svoje klijente šalju u ovlašćene servise kako bi izvršili specifične zadatke.

Koristeći KTS 560/590, radionice su takođe dobro pripremljene za budućnost. Uređaji takođe uključuju i novi DoIP (eng. Diagnostics over Internet Protocol – dijagnostika putem internet protokola) interfejs zasnovan na eternetu. DoIP interfejs omogućava bržu razmenu važnih podataka uzimajući u obzir sve veći obim podataka za, na primer, sisteme asistencije vozaču. Sve više i više proizvođača vozila zbog toga takođe korisiti Eternet za dijagnostiku. Osnovna dijagnostika će i dalje biti moguća putem CAN interfejsa, međutim, za obimniju dijagnostiku ili reprogramiranje upravljačkih jedinica, biće potreban Eternet interfejs kao onaj ugrađen u poslednju generaciju KTS uređaja.