СТРУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН САОБРАЋАЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Саобраћајно образовање деце један је од предуслова за правовремено формирање свести о значају правилног понашања у саобраћају. Наиме, у овом узрасту олакшан је процес изградње исправних ставова којима ће се деца руководити у каснијем животу. Са друге стране, са последицама недовољно квалитетног рада са децом у овој области суочавамо се готово сваког дана, а најтеже и свакако најтрагичније су губитак дечијих живота.Bezbednost dece 01

Према једној анализи које је спроведена на Учитељском факултету Универзитета у Београду, заступљеност тема у вези са саобраћајем и безбедношћу у саобраћају је на незадовољавајућем нивоу. Између осталог, утврђено је и да се област саобраћајног образовања и васпитања у школама данас изучава у мањем обиму него пре 20 година.

Све ово разлози су што је саобраћајно образовање и васпитање препознато од стране институција као значајан фактор за промену саобраћајне културе у Републици Србији. Са тим циљем, 07.10.2014. године је на Учитељском факултету Универзитета у Београду одржан стручни скуп у организацији Агенције за безбедност саобраћаја, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Учитељског факултета посвећен овој значајној теми. Скупу су, поред организатора, присуствовали и представници Министарства здравља, Управе саобраћајне полиције МУП Србије, Секретаријата за саобраћај града Београда, Института за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“, Градске општине Звездара, АМС Београда, основних школа „Милан Илић Чича“, „Лазар Саватић“ и „Светозар Марковић“, као и гости из Републике Српске, из Агенције за безбједност саобраћаја и АМС РС.Bezbednost dece 02

Директор Агенције за безбедност саобраћаја, проф. др Крсто Липовац изјавио је да је „Безбедност саобраћаја јавни, хумани, али и финансијски изазов, а не само проблем једне струке или једне институције. Имајући то у виду, једино је мултидисциплинарним приступом могуће кренути у унапређене тренутног стања, уз укључивање што већег броја заинтересованих страна.“

Професор на Учитељском факултету, др Данимир Мандић, истакао је да би „Увођење нових тематских области довело до развијања свести о значају безбедног понашања у саобраћају. Са друге стране, промена постојећих наставних планова у овој области не сме бити посао који ће бити урађен ad hoc, већ се озбиљно мора приступити анализирању постојећег и израдити предлози за нови програм.“

Учесници скупа су се сагласили око значаја теме и истакли да је ово тек први корак у процесу подизања квалитета саобраћајног образовања и васпитања, које је један од основних предуслова за достизање вишег нивоа саобраћајне културе и веће безбедности свих учесника.