САОПШТЕЊЕ АГЕНЦИЈE ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Имајући у виду чињеницу да се у последњим данима у великој мери појавило незадовољство купаца возила са лицитација које организује Министарство финансија Републике Србије, Управа Царина и да се врло често у њиховима наступима као препрека за регистрацију таквих возила спомиње Агенција за безбедност саобраћаја, указујемо на следеће чињенице:Carina licitacija 1

  • Регистрација возила је у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Управе за управне послове, па самим тим Агенција за безбедност саобраћаја не може бити одговорна за проблеме које ови купци имају;
  • Лицитацију наведених возила спроводи Управа царина Републике Србије, која је за наведени поступак у претходном периоду након ступања на снагу Правилника о испитивању возила 19.04.2014. године, добила мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије о неопходности спровођење Уредбе о увозу моторних возила.

Из свега наведеног недвосмислено проистиче да је незадовољство ових купаца непримерено усмерено ка Агенцији за безбедност саобраћаја.20130316024125_photo_0

Такође, напомињемо да у складу са горе наведеним Правилником о испитивању возила и за возила која су предмет ових лицитација, а нису била регистрована у Републици Србији постоји обавеза контролисања возила које се увози као употребљавано у Републику Србију на којем се утврђују техничке карактеристике и то пре самог техничког прегледа, док за возила која су била регистрована у Републици Србији таква обавеза не постоји.